ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

Share Code

File Details

รหัส : 7680

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการออกแบบสะพานชุดนี้ได้เรียบเรียง มาจากประสบการณ์การศึกษาและการอบรมหลายสถาบัน อาทิ กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง และ สถาบันอื่นๆ

โดย คุณสุนทร ยงสุวรรณกุล อดีตโยธาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหลักการกว้างๆ ของการออกแบบ รวมถึงตัวอย่างรายการคำนวณสะพานแบบแผ่นพื้นความยาวช่วง 8 เมตร

เครดิตไฟล์ :

โดย คุณสุนทร ยงสุวรรณกุล อดีตโยธาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.dpt-mhs.go.th/mhs/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  รายการคำนวณ
  ของคนไทย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กรมทางหลวง
  กรมทางหลวงชนบท

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7680)
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 23:48
โหลดแล้ว 562 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,393 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 1

Comments