โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

Share Code

File Details

รหัส : 7697

ชื่อไฟล์ : โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

ออกแบบผนัง - แผ่นพื้น - บันได - คาน - เสา - ฐานรากแผ่สำเร็จ - ออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร
--------------------------------------------------------------------------
โปรแกรม NEO PRECAST (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงานวิศวกรรม ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคารต่างๆเป็นหลัก

ทฤษฎีการออกแบบ
- โดยวิธี หน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD.) ในการออกแบบองค์อาคารหลักทั่วๆไป
- โดยวิธี กำลัง (Strength Design, SD.) ในการออกแบบองค์อาคารบางส่วน เช่น แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ฯ

ข้อดีของโปรแกรม
1.ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2.แสดงผลทันที ที่ป้อนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการออกแบบ
3.ในแต่ละช่องข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้อนค่าเพื่อการออกแบบ จะมีคำแนะนำการใช้งานต่างๆภายในตัว อีกทั้งยังมีคลังข้อมูลปรากฎให้เลือกใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องมีหรือเตรียมคู่มือหรือเอกสารใดๆในขณะออกแบบ
4.มีคลังข้อมูล(ที่จำเป็น) เชิงกราฟริกสวยงาม อธิบาย แสดงความหมาย และให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ในแต่ละองค์อาคารที่กำลังออกแบบ
5.มีการกราฟริกการให้รายละเอียด(Detail) การเสริมเหล็กที่ละเอียด และชัดเจน ครบทั้ง 3 ส่วนคือ รายละเอียดของตัวองค์อาคารเพื่อการผลิต รายละเอียดของรอยต่อยึดกับองค์อาคารอื่นๆ และรายละเอียดของจุดยก
6.จัดฟอร์เมตแบบฟอร์มของรายการคำนวณและการพิมพ์ผล เป็นระเบียบ สวยงาม
7.สามารถพิมพ์รายการคำนวณได้ทั้ง โดยทางตรง (เพื่อเข้ารูปเล่ม) และทางอ้อม (พิมพ์เป็นไฟล์รูปแบบ .pdf เพื่อส่งงาน กรณีทำงานอยู่ห่างกันคนละพื้นที่)
8.กำลังของคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.213 ฉบับล่าสุด จะได้หมดความสับสนเรื่องกำลังว่า อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงลูกบาศก์ อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงกระบอก
9.กำลังและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก. มีทั้งในส่วนของเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็ก Wire Mesh
10.กำลังของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน) มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.396
11.กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมฯ (กรณีไม่มีผลจากการเจาะสำรวจหรือทดสอบในสนาม)

ความสามารถในการออกแบบ (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
1.ออกแบบผนังหล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบได้ทั้งผนังรับแรงและไม่รับแรง รองรับทั้งแรงกระทำในแนวดิ่งและแรงในแนวราบ เช่น แรงลม
2. ออกแบบแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบแผ่นพื้นได้ทั้งแผ่นพื้น ค.ส.ล.(ชนิดแผ่นพื้นทางเดียวและสองทาง) และแผ่นพื้น ค.อ.ร.
3.ออกแบบบันไดหล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบบันไดท้องแบนพาดทางช่วงยาว ทั้งมีชานพักและไม่มีชานพัก
4.ออกแบบคานหล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบได้ทั้ง คานรับโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิด โดยขนาดหน้าตัดคานที่ได้ มีทั้งหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว และหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด นอกจากนี้ในขณะใช้งานออกแบบ ตัวโปรแกรมมีการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยไปในตัวโดยอัติโนมัต คือ ขนาดหน้าตัดที่ออกแบบเป็นคานลึกหรือไม่ ความยาวคานต่อขนาดหน้าตัดที่ออกแบบจำเป็นต้องมาการค้ำยันหรือไม่ ออกแบบเหล็กเสริมข้างคาน(Side Face Reinf.)
5.ออกแบบเสาหล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบได้ทั้งเสาสั้นและเสายาว (ทั้งหน้าตัดเหลี่ยมและหน้าตัดกลม) ที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม(แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ออกแบบเสาที่มีการฝังท่องานระบบในเสา(ตามความยาว เช่น ท่อน้ำฝน)ได้ด้วย
6.ออกแบบฐานรากแผ่หล่อสำเร็จ
สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)


นอกจากนี้ในตัวโปรแกรมยังได้เตรียมและออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร ไว้ให้ด้วย

เครดิตไฟล์ :

โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

สั่งซื้อตัวจริง On TumCivil.com ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/shopping/227-โปรแกรม-NEO-PRECAST-ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป-โดย-ผศ.เสริมพันธ์-เอี่ยมจะบก

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7697)
ขนาดไฟล์ 5.24 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2562 00:25
โหลดแล้ว 1,615 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 9,290 ครั้ง
ความคิดเห็น 27
คะแนน 3

Comments