การทดลองทางปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics Laboratory )

Share Code

File Details

รหัส : 7698

ชื่อไฟล์ : การทดลองทางปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics Laboratory )

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

-------------------------------------------------------------------

รหัสวิชา EGCE332 ชื่อวิชา การทดลองทางปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics Laboratory ) วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษา วิศวกรโยธาหรือผู้ที่มีความสนใจในวิศวกรรมโยธา ได้ทำการศึกษาในการทดลองให้เข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องมีความรู้ในทางทฤษฎี ในวิชาวิศวกรรมปฐพี มาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ขอขอบคุณ Tumcivil.com ที่เป็นผู้ ออกแบบหน้าปกเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ สุดท้าย เอกสารประกอบการสอนวิชา EGCE332 เล่มนี้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่ง เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ฉะนั้น หากพบข้อบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ท่าน ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ ที่แม้ร่างกายจะไปสู่สุขคติแล้ว แต่ความดีและความรู้ที่ท่านได้ทำไว้ เผยแพร่ไว้ ยังจะอยู่ตลอดไปให้กับวงการวิศวกรรม (โยธา) นิสิต นักศึกษา มาดาวน์โหลดได้ทุกมหาวิทยาลัย

ปล.ได้ทำการขออนุญาตไว้แล้วนะครับ และหนังสือที่จัดทำผมเป็นคนดูแลที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
https://www.facebook.com/piya.rattanasuwan

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7698)
ขนาดไฟล์ 8.97 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 25 กันยายน 2562 11:43
โหลดแล้ว 1,063 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,129 ครั้ง
ความคิดเห็น 5
คะแนน 2

Comments