"ชีวิตการทำงานในชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ" + หนังสือเรื่องร้อยพันปัญหาก่อสร้าง (อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์)

Share Code

File Details

รหัส : 7699

ชื่อไฟล์ : "ชีวิตการทำงานในชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ" + หนังสือเรื่องร้อยพันปัญหาก่อสร้าง (อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

"ชีวิตการทำงานในชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ" + หนังสือเรื่องร้อยพันปัญหาก่อสร้าง (อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์)

-------------------------------------------------------------------

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มาทำงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานในสถานศึกษาแห่งนี้ เห็นความก้าวหน้าของคณะวิศวะฯ อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ จึงขออนุญาตเขียนเกี่ยวกับชีวิตการทำงานในชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติ์ประวัติ จะได้ระลึกไว้ในความทรงจำ และเป็นความผูกพัน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตราบนานเท่านั้น และหวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงมีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อย
ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จัดงานเกษียณอายุงานในครั้งนี้ ( วันที่ 21 กันยายน 2555 ) ขอขอบคุณ ทุกๆท่านทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ ที่ช่วยกันทุ่มเทการทำงาน ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในขณะที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันจะช่วยกันทุ่มเทการทำงานให้กับคณะ เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความก้าวหน้าตลอดไป
ขอขอบคุณ อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ที่ได้อนุญาตให้พิมพ์หนังสือเรื่องร้อยพันปัญหาก่อสร้างมีด้วยกัน 3 ส่วน ที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านหลังจากน้ำท่วมน่าสนใจมากครับ
ขอขอบคุณร้านถ่ายเอกสารคุณชุตินันท์ พาดี (ร้าน ป้าติ้ว) ที่ช่วยเตรียมการเกี่ยวกับของที่ระลึก หลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชค วัดอุดมธานี (วัดอารามหลวง ) จังหวัดนครนายก
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณอธิพัชร์ ศรเกตุ เจ้าของ website Tum Civil ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธาที่ช่วยดำเนินการให้หนังสือเล่มนี้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยออกแบบปกหนังสือ ตลอดจนเป็นผู้สนับสนุนบางส่วนในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

ปิยะ รัตนสุวรรณ
30 กันยายน 2555

-------------------------------------------------------------------

เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ท่าน ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ ที่แม้ร่างกายจะไปสู่สุขคติแล้ว แต่ความดีและความรู้ที่ท่านได้ทำไว้ เผยแพร่ไว้ ยังจะอยู่ตลอดไปให้กับวงการวิศวกรรม (โยธา) นิสิต นักศึกษา มาดาวน์โหลดได้ทุกมหาวิทยาลัย

ปล.ได้ทำการขออนุญาตไว้แล้วนะครับ และหนังสือที่จัดทำผมเป็นคนดูแลที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
https://www.facebook.com/piya.rattanasuwan

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  สบายๆไม่ครียด / พกไปได้ทุกที่

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7699)
ขนาดไฟล์ 13.29 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 25 กันยายน 2562 15:10
โหลดแล้ว 1,072 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,560 ครั้ง
ความคิดเห็น 8
คะแนน 4

Comments