คู่มือวิศวกรรมฐานราก ( Foundation Engineering )

Share Code

File Details

รหัส : 7701

รายละเอียด :

ชื่อวิชา วิศวกรรมฐานราก ( Foundation Engineering ) เป็นวิชาของแขนงวิชาวิศวกรรมปฐพีซึ่งอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิชานี้ เป็นการนำความรู้จากวิชาปฐพีกลศาสตร์ มาประยุกต์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบฐานรากชนิดต่างๆ และงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างที่นำดินมาเป็นวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเพิ่มเนื้อหาในภาคผนวก เรื่องการแปลผลจากข้อมูลการเจาะสำรวจดินและการเลือกใช้ฐานรากระบบเสาเข็มที่เหมาะสม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกแบบกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สามารถนำประโยชน์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ขอขอบคุณ Tumcivil.com ที่เป็นผู้ ออกแบบหน้าปกเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สาม
สุดท้าย เอกสารประกอบการสอนวิชา วิศวกรรมฐานราก เล่มนี้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ฉะนั้น หากพบข้อบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ผศ. ปิยะ รัตนสุวรรณ

เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ท่าน ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ ที่แม้ร่างกายจะไปสู่สุขคติแล้ว แต่ความดีและความรู้ที่ท่านได้ทำไว้ เผยแพร่ไว้ ยังจะอยู่ตลอดไปให้กับวงการวิศวกรรม (โยธา) นิสิต นักศึกษา มาดาวน์โหลดได้ทุกมหาวิทยาลัย

ปล.ได้ทำการขออนุญาตไว้แล้วนะครับ และหนังสือที่จัดทำผมเป็นคนดูแลที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
https://www.facebook.com/piya.rattanasuwan

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7701)
ขนาดไฟล์ 26.10 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 25 กันยายน 2562 15:27
โหลดแล้ว 1,641 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,595 ครั้ง
ความคิดเห็น 14
คะแนน 5

Comments