"การออกแบบระบบกำแพงกันดิน Sheet Pile งานดินขุด"

Share Code

File Details

รหัส : 7702

ชื่อไฟล์ : "การออกแบบระบบกำแพงกันดิน Sheet Pile งานดินขุด"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การออกแบบระบบกำแพงกันดิน Sheet Pile งานดินขุด"

โดย ผศ. ปิยะ รัตนสุวรรณ

เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ท่าน ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ ที่แม้ร่างกายจะไปสู่สุขคติแล้ว แต่ความดีและความรู้ที่ท่านได้ทำไว้ เผยแพร่ไว้ ยังจะอยู่ตลอดไปให้กับวงการวิศวกรรม (โยธา) นิสิต นักศึกษา มาดาวน์โหลดได้ทุกมหาวิทยาลัย

ปล.ได้ทำการขออนุญาตไว้แล้วนะครับ และหนังสือที่จัดทำผมเป็นคนดูแลที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
https://www.facebook.com/piya.rattanasuwan

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7702)
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 25 กันยายน 2562 15:40
โหลดแล้ว 5,266 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 27,042 ครั้ง
ความคิดเห็น 20
คะแนน 6

Comments