เอกสารการบรรยาย "การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์"

Share Code

File Details

รหัส : 7705

ชื่อไฟล์ : เอกสารการบรรยาย "การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการบรรยาย "การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์"

Soil Cement Column Foundation

รศ.เกษม เพชรเกตุ และ นายวรพจน์ เพชรเกตุ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

จัดโดย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.

------------------------------

ได้รับการอนุญาตจาก รศ.เกษม เพชรเกตุ เรียบร้อยแล้วนะครับ for TumCivil

เครดิตไฟล์ :

รศ.เกษม เพชรเกตุ และ นายวรพจน์ เพชรเกตุ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
https://www.facebook.com/kasem.petchgate

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7705)
ขนาดไฟล์ 291.10 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 16:50
โหลดแล้ว 470 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,248 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments