Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

Share Code

File Details

รหัส : 7707

รายละเอียด :

การหาขนาดที่เหมาะสม (Optimization) ของฐานรากตื้นโดยใช้ Excel solver (Nonlinear Optimization) และ Midaco (Ant Colony Opitmization) เเล้วเปรียบเทียบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดินโดยใช้โปรแกรม Analysis Bearing Capacity-ABC (Freeware)

เครดิตไฟล์ :

ผู้อัพโหลด : pithanp

หมวดการกรอง :

    รายการคำนวณ
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7707)
ขนาดไฟล์ 123.02 KB
(By : pithanp)
เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 09:46
โหลดแล้ว 165 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,062 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 1

Comments