Spreadsheet การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)

Share Code

File Details

รหัส : 7715

รายละเอียด :

Spreadsheet การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)

1. คาน
2. คานยื่น
3. ฐานรากแบบแผ่
4. ฐานรากวางบนเข็ม 1 - 7
5. บันได
6. พื้นทางเดียว
7. พื้นยื่น
8. พื้นวางบนดิน
9. พื้นสองทาง
10. วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น
11. เสากลม
12. เสาเหลี่ยม
13. ออกแบบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม

โดยคุณสุธีร์ แก้วคำ

เครดิตไฟล์ :

คุณสุธีร์ แก้วคำ

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ได้จากกลุ่มใน Facebook
    ของคนไทย
    Spreasheets
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7715)
ขนาดไฟล์ 5.23 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 12:28
โหลดแล้ว 2,792 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 13,866 ครั้ง
ความคิดเห็น 5
คะแนน 3

Comments