คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร

Share Code

File Details

รหัส : 7933

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
Guidelines for Indoor Lighting Design

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

คณะทำงาน
ผศ.ดร.จรรยาพร จุลตามระ ประธาน
รศ.ไชยะ แช่มช้อย ที่ปรึกษา
ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ คณะทำงาน
รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน คณะทำงาน
คุณกิตติ สุขุตมตันติ คณะทำงาน
คุณเกษม นิลเจริญ คณะทำงาน
คุณพีรอนงค์ วงศ์ธนากรชัย คณะทำงาน
คุณจรินทร์ หาลาภี คณะทำงาน
คุณจรัญ บุญยะคงรัตน์ คณะทำงาน
คุณศักดา บุญทองใหม่ คณะทำงาน
คุณวีรพล เอาทารย์สกุล คณะทำงานและเลขานุการ

เครดิตไฟล์ :

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
    สบายๆไม่ครียด / พกไปได้ทุกที่

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7933)
ขนาดไฟล์ 7.35 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 11:41
โหลดแล้ว 602 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,578 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 2

Comments