คู่มือการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล)

Share Code

File Details

รหัส : 7937

รายละเอียด :

คู่มือการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล)

Reinforced Concrete Design (WSD / SDM)

อดีตของเอกสารการสอน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล


เพื่อเป็นวิทยาทาน
--------------------------------------
ได้ความอนุเคราะห์มาจาก คุณใกล้รุ่ง มีศีลธรรม

เครดิตไฟล์ :

โดย ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

เพื่อเป็นวิทยาทาน
--------------------------------------
ได้ความอนุเคราะห์มาจาก คุณใกล้รุ่ง มีศีลธรรม

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  ว.ส.ท.
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7937)
ขนาดไฟล์ 29.56 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 12:07
โหลดแล้ว 980 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,491 ครั้ง
ความคิดเห็น 9
คะแนน 1

Comments