กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

Share Code

File Details

รหัส : 8054

ชื่อไฟล์ : กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2532-2556
นายวสุรัตน์ ไชยนุวัติ
นายศิวพันธ์ แซ่ลิ้ม

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2543
นายดิสพงษ์ รัตนรอด
นายวิระ แซ่เล้า

การศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550
นายอนุรุต กสิกวัตร์
นายวิชิต พิมพิลา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557

-------------------------------
สนับสนุนข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกานต์ ศรีตองอ่อน

เครดิตไฟล์ :

นายวสุรัตน์ ไชยนุวัติ
นายศิวพันธ์ แซ่ลิ้ม
นายดิสพงษ์ รัตนรอด
นายวิระ แซ่เล้า
นายอนุรุต กสิกวัตร์
นายวิชิต พิมพิลาปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-------------------------------
สนับสนุนข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกานต์ ศรีตองอ่อน

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ ZIP / RAR
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8054)
ขนาดไฟล์ 15.44 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 18 กันยายน 2563 18:34
โหลดแล้ว 712 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,854 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 1

Comments