โปรแกรม CvET_Frame version 1.10 (2564) (อัพเดท 26-07-64)

Share Code

File Details

รหัส : 8061

รายละเอียด :

โปรแกรม CvET_Frame version 1.10 (2564) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ พัฒนาโดยทีมงานคนไทย อ.ดอน ใช้งานง่าย .... ไม่ต้องติดตั้ง สามารถใช้ได้เลย

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม CvET_Frame version 1.10 (2 มิติ) ซอฟต์แวร์สำหรับโครงข้อแข็ง Frame แบบ 2 มิติ 

- โปรแกรมไม่ต้องติดตั้ง เป็น Portable ดาวน์โหลดไปแล้วแตกไฟล์ ใช้ได้เลย
- ไม่จำกัดจำนวน Node และ Member
- ง่ายต่อการป้อนข้อมูล มี Wizard ในการป้อน
- ง่ายต่อการนำผลลัพธ์ไปออกแบบต่อ เพราะวิเคราะห์ได้เร็วมาก

พัฒนาโดย :
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อาจารย์ดอน)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้พัฒนาโปรแกรม DON_Truss, CCT-Truss, CCT-RC, DTM (Digital Terrain), CCT-Beam ฯลฯ

****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************
เป็นโปรแกรมแบบไม่ต้องติดตั้ง Portable สามารถใช้งานได้เลย

VDO การสอน / ภาพรวม
https://www.youtube.com/watch?v=EPGSiRrvfDY&fbclid=IwAR3DyGGYUf_vfIzX0jcChh6JnLHzfmomdRJbAYifTT89lSlswYy-o8E96Ic

เครดิตไฟล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
https://www.sorakarn-kmutnb.com/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ไฟล์ ZIP / RAR
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8061)
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 26 มกราคม 2564 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 26 กรกฏาคม 2564 21:08
โหลดแล้ว 265 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,512 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 1

Comments