การออกแบบสะพานต้านทานแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 8133

รายละเอียด :

การออกแบบสะพานต้านทานแผ่นดินไหว

กฎกระทรวงปี 50
มยฝ 1302 (ASCE7)
AASHTO standard 2002

ดร. สุนิติ สุภาพ
Dr. Suniti Suparp
nisuparp@yahoo.com

------------------

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

เครดิตไฟล์ :

ดร. สุนิติ สุภาพ
Dr. Suniti Suparp
nisuparp@yahoo.com
-------------------
การจัดการความรู้ กรมทางหลวง
http://km.doh.go.th/doh/knowledge_detail_list.php?kmCategoryId=2

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  กรมทางหลวง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8133)
ขนาดไฟล์ 19.70 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 16:09
โหลดแล้ว 393 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,549 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 0

Comments