การตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 8138

รายละเอียด :

การตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว


ดร. สุนิติ สุภาพ
Dr. Suniti Suparp
nisuparp@yahoo.com

เครดิตไฟล์ :

ดร. สุนิติ สุภาพ
Dr. Suniti Suparp
nisuparp@yahoo.com
http://km.doh.go.th/doh/knowledge_detail_list.php?kmCategoryId=2

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  กรมทางหลวง
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8138)
ขนาดไฟล์ 14.76 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 14 เมษายน 2564 20:51
โหลดแล้ว 188 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 964 ครั้ง
ความคิดเห็น 4
คะแนน 0

Comments