เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

Share Code

File Details

รหัส : 8139

รายละเอียด :

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)


ของสภาวิศวกร

ผู้เฉลย
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

เครดิตไฟล์ :

ผู้เฉลย
ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtamm_dx4RRaIUVM35w6bU5vv_sl9lzqS

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  สภาวิศวกร

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8139)
ขนาดไฟล์ 50.74 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 26 เมษายน 2564 22:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 02 พฤษภาคม 2564 20:32
โหลดแล้ว 2,235 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 9,066 ครั้ง
ความคิดเห็น 11
คะแนน 1

Comments