วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

Share Code

File Details

รหัส : 8288

ชื่อไฟล์ : วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

เอกสารประกอบการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) โดยต้องการให้นิสิตที่เรียนวิชานี่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีตำราภาษาไทยไว้สำหรับทำการศึกษาค้นคว้าในเบื้องต้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ก่อนที่จะไปทำการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากตำราต่างประเทศในโอกาสต่อไป ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นศัพท์เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญคือมีการบรรยายขั้นตอนการคำนวณและวิธีทำที่ค่อนข้างละเอียด เนื่องด้วยผู้เขียนมีแนวคิดซึ้งได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ของผู้เขียนว่า ในการเขียนเชิงวิชาการใดก็ตาม ให้เขียนและนำเสนอเนื้อหาโดยคิดเสมอว่ากำลังเขียนให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องที่เราเขียนสามารถเข้าใจได้ สำหรับเหตุผลอีกประการหนึ่งของการเขียนเอกสารนี้ก็คือ เพื่อนำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการของผู้เขียนเอง

ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.surames.com/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8288)
ขนาดไฟล์ 8.56 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 26 เมษายน 2565 14:49
โหลดแล้ว 277 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,354 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 0

Comments