Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

Share Code

File Details

รหัส : 8226

รายละเอียด :

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (BKK. CLAY ONLY)
เป็นโปรแกรมคำนวณหากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยใช้ Adhesion Factor ของ AverageCurve of HOLMBERG(1970) for BKK. Clay ในสูตรตามระบุในโปรแกรม โดยเน้นการคำนวณแบบง่าย สำหรับการสอบเทียบตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

วิธีการใช้:
เลือกขนาดเสาเข็มที่ต้องการ ใส่ค่าความยาวเสาเข็ม, ค่าความปลอดภัย, โปรแกรมหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักเสาเข็มที่ปลอดภัย

ข้อกำหนด:
ใช้สำหรับเสาเข็มในดินเหนียว Su < 25 tsm. กรอก เฉพาะ ตัวสีแดง ค่า Su ป้อนเฉพาะที่ใช้เท่านั้น (ไม่รับรองและรับผิดชอบในการใช้โปรแกรมทุกกรณี)

รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี (มหาวิทยาลัยสยาม)

เครดิตไฟล์ :

รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี (มหาวิทยาลัยสยาม)
https://www.facebook.com/chalermkiat.wongvanichtawee

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8226)
ขนาดไฟล์ 875.34 KB
(By : tumcivil)
เมื่อ 08 ตุลาคม 2564 14:47
โหลดแล้ว 1,225 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,273 ครั้ง
ความคิดเห็น 6
คะแนน 0

Comments