การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

Share Code

File Details

รหัส : 8358

รายละเอียด :

หนังสือการสอน การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

จัดทำเพื่อประกอบการสอนในวิชา การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยแบ่งเป็นเนื้อหา 11 บท ครอบคลุมตั้งแต่หลักการและธรรมชาติของงานก่อสร้างในภาพกว้าง บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง กรอบแนวคิดสำคัญในการควบคุมและตรวจงาน แนวทางการควบคุมและตรวจงานส่วนสำคัญของอาคาร จิตวิทยาในการควบคุมงาน และ เอกสารในการควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เช่น เอกสารการขออนุมัติ รายงานการก่อสร้าง และ รายงานผลการทดสอบวัสดุ เป็นต้น

เอกสารประกอบการสอนนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านวิชาชีพการก่อสร้างและการสอนนักศึกษามานับสิบปี


ผศ.ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000
https://technology.udru.ac.th/book/watcharapong/page_warcharapong.html

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8358)
ขนาดไฟล์ 7.51 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 11 มีนาคม 2566 20:35
โหลดแล้ว 1,750 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 7,061 ครั้ง
ความคิดเห็น 4
คะแนน 3

Comments