คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 8362

รายละเอียด :

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เผยแพร่

"คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว ทล 2559"
จากเหตุการณ์แผ่นดิวไหวที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเดือน พฤษภาคม 2557 ที่ส่งผลต่อถนนและอาคารให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมาก จากวันนั้นถึงวันนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินการเตรียมมาตรการรองรับและป้องกันถนนและสะพานให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวในอนาคตได้ในระดับที่ปลอดภัยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทาง
โดยแนวทางหนึ่งที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ปี 2559 ได้แก่การจัดทำคู่มือออกแบบถนนและสะพานต้านแผ่นดินไหว ที่เกิดจากการร่วมมือกันจากหน่วยงานหลายๆ ภาคส่วนได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยคู่มือฉบับนี้เป็นการสร้างแนวทางการออกแบบถนนและสะพานให้ต้านทานแผ่นดินไหวตามหลักสากลที่เป็นทางการในประเทศไทย โดยเป็นการอ้างอิงจาก มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1302 และ AASHTO LRFD Bridge Design Specification (2010) จึงทำให้พิจารณาผลจากแผ่นดินไหวจากแผนที่ความเร่งตอบสนองของประเทศไทย และ ยังออกแบบและก่อสร้างสะพานตามมาตรฐาน AASHTO อีกด้วย

เพื่อเป็นการเผยแพร่ในวงกว้าง ทางสำนักสำรวจและออกแบบ จึงขอนำขึ้นเผยแพร่ เพื่อให้วิศวกรและผู้ที่สนใจสามารถ Download ไปใช้อ้างอิงได้ต่อไป

เครดิตไฟล์ :

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
www.ldhighway.com/general/locationdesign.html

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  กรมทางหลวง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 8362)
ขนาดไฟล์ 12.58 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 09:24
โหลดแล้ว 720 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,167 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments