สมัครสมาชิก

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งานให้เข้าใจก่อนทำการสมัครสมาชิก Gooshared.com ครับ
## ข้อตกลงเบื้องต้น สมาชิก Gooshared.com ##
- ข้าพเจ้ายอมรับกฏ ระเบียบที่มีในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต สามารถยกเลิกสมาชิกเมื่อไหร่ก็ได้
- ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลจริง และยินยอมให้ตรวจสอบได้
- ข้าพเจ้าจะไม่นำข้อมูลต่างๆ ในเวบนี้ไปใช้เพื่อการค้า และ ไม่นำไปขายต่อเพื่อการค้า
- ข้าพเจ้าจะใช้ Email ที่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก Gooshared.com (เพราะถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะเปิดใช้งานไม่ได้)
- เว็บ Gooshared.com ให้บริการคนไทย คนลาว และ ชาติอาเซียนเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงใช้ภาษาที่คนไทยและคนลาว เข้าใจได่ง่าย
-----------------------------------------------------------------
- สมาชิกเว็บ Gooshared.com สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้วันละไม่เกิน 7 ไฟล์
- สมาชิกเว็บ TumCivil.com สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้วันละไม่เกิน 35 ไฟล์