ไฟล์ที่พบ 8,168 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8370)

13.35 MB

โหลดแล้ว : 335 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 8369)

4.35 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8368)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoRC Version 2.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2566 13:12

17.55 MB

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8367)

6.80 MB

โหลดแล้ว : 200 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8366)

20.21 MB

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 857 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8365)

21.44 MB

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8361)

มาตรฐานสะพาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

5.66 MB

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8360)

9.60 MB

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8359)

50.91 MB

โหลดแล้ว : 437 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,926 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8358)

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มีนาคม 2566 20:35

7.51 MB

โหลดแล้ว : 1,367 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,612 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 8357)

AISC 303-22 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

(By : raywat)
เมื่อ :07 กุมภาพันธ์ 2566 23:24

1.30 MB

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8356)

ANSI/AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings

(By : raywat)
เมื่อ :07 กุมภาพันธ์ 2566 23:18

15.38 MB

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8355)

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 มกราคม 2566 19:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2566 19:15

50.94 MB

โหลดแล้ว : 791 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,637 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 453 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 351 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8352)

37.74 MB

โหลดแล้ว : 650 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,157 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8351)

15.98 MB

โหลดแล้ว : 843 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,992 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8350)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 710 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0