ไฟล์ที่พบ 7,934 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8131)

Analysis Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 07:35

243.91 MB

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8129)

Basics of Foundation Design 2011 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

8.91 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8127)

Shallow Foundations and Soil Constitutive Laws - Swami Saran

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

13.65 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8126)

Rock Mechanics - An Introduction - Nagaratnam Sivakugan, Sanjay Kumar Shukla and Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8125)

Principles of Geotechnical Engineering 9th - Braja Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:00

91.57 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8124)

Principles of Foundation Engineering 7th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:59

194.78 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8123)

Principles of Geotechnical Engineering 8th - Braja Das and Khaled Sobhan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:57

40.19 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8122)

Introduction to Geotechnical Engineering 2nd - Braja M. Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:56

27.07 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 593 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,767 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8120)

13.89 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 222 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8118)

Soil Mechanics and Foundation Engineering 2nd - P. Purushothama Raj

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:57

11.43 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8117)

Soil Mechanics and Foundation Engineering - P. Purushothama Raj

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:56

17.43 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8116)

Analysis and Design of Geotechnical Structures - Manuel Matos Fernandes

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:44

64.26 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8115)

Guide to Concrete for Housing - Cement Concrete & Aggregates Australia

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 23:40

2.42 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8113)

Reinforced Concrete Design 4th (Low-Priced Edition) - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:16

22.69 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0