ไฟล์ที่พบ 8,176 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8378)

Presentation Stay Cable by Freyssinet

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:40

36.01 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 852 ครั้ง
ความคิดเห็น : 45
คะแนน : 0


(รหัส 8377)

การก่อสร้างเสาเข็มขนาดใหญ่และฐานรากสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:39

68.87 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 0


(รหัส 8376)

การควบคุมคุณภาพของสายเคเบิลและลวดตีเกลียว

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:38

1.88 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 728 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 0


(รหัส 8375)

สะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้า

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:39

10.62 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 789 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 0


(รหัส 8374)

สะพานที่ใช้เคเบิลช่วยรับน้ำหนัก

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:39

16.00 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 819 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 0


(รหัส 8373)

Reinforced Concrete Mechanics and Design

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 11:03

38.92 MB..

โหลดแล้ว : 227 ครั้ง
ดูแล้ว : 744 ครั้ง
ความคิดเห็น : 45
คะแนน : 0


(รหัส 8372)

Plastic Analysis and Design of Steel Structures

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 10:48

5.46 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8371)

Seismic Design of Concrete Strcutures (Earthquake Engineering)

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 10:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:37

9.00 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 523 ครั้ง
ความคิดเห็น : 44
คะแนน : 0


(รหัส 8370)

13.35 MB

โหลดแล้ว : 496 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,950 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8369)

4.35 MB

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8368)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoRC Version 2.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2566 13:12

17.55 MB

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 458 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8367)

6.80 MB

โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,609 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8366)

20.21 MB

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8365)

21.44 MB

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 566 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 820 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 590 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8361)

มาตรฐานสะพาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

5.66 MB

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8360)

9.60 MB

โหลดแล้ว : 340 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8359)

50.91 MB

โหลดแล้ว : 467 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,088 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8358)

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มีนาคม 2566 20:35

7.51 MB

โหลดแล้ว : 1,549 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3