ไฟล์ที่พบ 7,497 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7693)

4.11 MB

โหลดแล้ว : 426 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7692)

Contractor’s Handbook for Labour-Based Road Works

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 กรกฏาคม 2562 00:41

4.95 MB

โหลดแล้ว : 249 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7689)

127.27 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 214 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7688)

171.59 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7684)

474.11 KB

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 768 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7683)

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7682)

20.18 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7681)

ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-19)

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 มิถุนายน 2562 17:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กรกฏาคม 2562 04:00

9.56 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 715 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,015 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 179 ครั้ง
ดูแล้ว : 648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7677)

21.28 MB

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 604 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7675)

Tower Crane Reference Manual

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 มิถุนายน 2562 15:02

9.18 MB

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7674)

Structural Wood Design (ASD & LRFD) 2nd - Abi Aghayere and Jason Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 17:31

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 852 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0