ไฟล์ที่พบ 7,940 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 18 ครั้ง
ดูแล้ว : 36 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 38 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 48 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 320 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 604 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8129)

Basics of Foundation Design 2011 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

8.91 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8127)

Shallow Foundations and Soil Constitutive Laws - Swami Saran

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

13.65 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8126)

Rock Mechanics - An Introduction - Nagaratnam Sivakugan, Sanjay Kumar Shukla and Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8125)

Principles of Geotechnical Engineering 9th - Braja Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:00

91.57 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 565 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8124)

Principles of Foundation Engineering 7th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:59

194.78 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8123)

Principles of Geotechnical Engineering 8th - Braja Das and Khaled Sobhan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:57

40.19 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8122)

Introduction to Geotechnical Engineering 2nd - Braja M. Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:56

27.07 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 261 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 8120)

13.89 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0