ไฟล์ที่พบ 861 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7797)

Advances in Reinforced Soil Structures - Sanjay Kumar Shukla and Erol Guler

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:28

30.14 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 172 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7793)

23.39 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7792)

55.44 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 535 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7791)

Reinforced Concrete Structures - Analysis and Design - David A. Fanella

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 23:44

12.76 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7781)

5.66 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7775)

Guidelines for Detailing of Reinforcement in Concrete Structures - Luay M. Al-Shather

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2563 02:19

53.32 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7774)

24.30 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7771)

12.80 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7767)

31.23 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7765)

24.47 MB

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7764)

20.05 MB

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7763)

Design of Reinforced Concrete Structures Volume 1 Second Edition By Mashhour Ghoneim and Mahmoud El Mihilmy

(By : ekaraj)
เมื่อ :02 มีนาคม 2563 14:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 14:21

11.60 MB

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7759)

Advanced Materials and Techniques for Reinforced Concrete Structures 2nd - Mohamed Abdallah El-Reedy

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:26

35.79 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7758)

Advances in Civil Structures IV

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:25

98.81 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7756)

Structural Analysis 2 - Statically Indeterminate Structures - Salah Khalfallah

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:43

5.45 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7755)

Structural Analysis 1 - Statically Determinate Structures - Salah Khalfallah

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:43

9.24 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7750)

Advanced Steel Design of Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:13

19.49 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7744)

Analysis and Design of Structures - A Practical Guide to Modeling - Trevor Jones

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:49

116.01 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7730)

Foundation Systems for High-Rise Structures.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:13

26.76 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0