ไฟล์ที่พบ 914 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8047)

The Design Life of Structures - G. Somerville

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:36

12.05 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8037)

Geotechnical Engineering Procedures for Foundation Design of Buildings and Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:16

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 351 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8017)

Torsion in Structures - An Engineering Approach - C. F. Kollbrunner and K. Basler

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:44

11.75 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8016)

Modeling Complex Engineering Structures - Robert E. Melchers and Richard Hough

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:43

18.18 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8015)

23.07 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7994)

22.57 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7992)

Introduction to Structures 2nd - William R. Spillers

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:06

12.86 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7985)

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7982)

Dynamic Analysis of Structures - John T. Katsikadelis

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:16

26.11 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7981)

Design and Analysis of Tall and Complex Structures - Feng Fu

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:14

35.44 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7976)

Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures 2nd - Jeom Kee Paik

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:05

233.62 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7967)

Bridge Substructure and Foundation Design - Petros P. Xanthakos

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:45

34.00 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7955)

17.83 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7953)

14.48 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7943)

FIP Handbook on Practical Design - Examples of the Design of Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:12

7.25 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7941)

Steel Structures Design - Allowable Stress Design - Abdelrahim Khalil Dessouki

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:07

72.62 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0