ไฟล์ที่พบ 941 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8298)

38.11 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 617 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8292)

97.56 MB..

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8291)

25.06 MB..

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 828 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8285)

Design of Concrete Structures 16th - David Darwin and Charles W. Dolan

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:25

62.97 MB..

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,009 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8278)

Thin shell Concrete Structures 2nd - David P. Billington

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:13

10.10 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8274)

Advanced Design Examples of Seismic Retrofit of Structures - Mohammad Yekrangnia

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:59

36.41 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 675 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 584 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8264)

CSA A23.3-19 Design of Concrete Structures - CSA Group

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:51

3.35 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 550 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8252)

34.66 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8231)

22.22 MB

โหลดแล้ว : 1,363 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8159)

Building Structures - Understanding the Basics 3rd - Malcolm Millais

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:10

43.38 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8153)

32.92 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 1,707 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 1,942 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8116)

Analysis and Design of Geotechnical Structures - Manuel Matos Fernandes

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:44

64.26 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,116 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8093)

Seismic Analysis of Structures and Equipment - Praveen K. Malhotra

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:08

13.70 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 776 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8089)

Concrete Structures in Earthquake - Thomas T. C. Hsu

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:54

31.61 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 794 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8088)

Earthquake Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 19:01

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0