ไฟล์ที่พบ 931 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8159)

Building Structures - Understanding the Basics 3rd - Malcolm Millais

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:10

43.38 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 528 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8153)

32.92 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 815 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 1,092 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 657 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8116)

Analysis and Design of Geotechnical Structures - Manuel Matos Fernandes

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:44

64.26 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 569 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8093)

Seismic Analysis of Structures and Equipment - Praveen K. Malhotra

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:08

13.70 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8089)

Concrete Structures in Earthquake - Thomas T. C. Hsu

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:54

31.61 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8088)

Earthquake Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 19:01

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8086)

18.83 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8083)

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 482 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8080)

Statically Indeterminate Structures - Chu-Kia Wang

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 14:04

22.12 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8079)

W. Morgans the elements of structure - Ian G. Buckle

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 14:03

17.93 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8077)

24.82 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8071)

Reinforced Concrete Structures - Analysis and Design 2nd - David A. Fanella

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 13:40

34.12 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8065)

Limit State Design Of Steel Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 13:34

13.90 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8047)

The Design Life of Structures - G. Somerville

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:36

12.05 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 597 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0