ไฟล์ที่พบ 892 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7915)

2.62 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 232 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7913)

7.19 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7912)

16.21 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7911)

11.44 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7896)

The CLT Handbook - CLT Structures–Facts and Planning - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:41

16.03 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7894)

Design of Timber Structures Volume 2 (Edition 2-2016) - Examples - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:37

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7893)

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7892)

Design of Timber Structures Volume 1 (Edition 2-2016) - Structural Aspects of Timber Construction - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:36

13.50 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7873)

Stability Problems of Steel Structures - M. Ivanyi and M. Skaloud

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:35

35.28 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7871)

Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures - Peter Maranian

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:31

4.00 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7865)

798.09 KB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 242 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7854)

Steel Structures Design Based on Eurocode 3 - Farzad Hejazi and Tan Kar Chun

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:02

2.61 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7851)

57.51 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7850)

Theory of Structures with Matrix Notation - K. I. Majid

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:53

45.34 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 387 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7844)

5.20 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7841)

28.46 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0