ไฟล์ที่พบ 943 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8372)

Plastic Analysis and Design of Steel Structures

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 10:48

5.46 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8368)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoRC Version 2.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2566 13:12

17.55 MB

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8298)

38.11 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8292)

97.56 MB..

โหลดแล้ว : 303 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8291)

25.06 MB..

โหลดแล้ว : 342 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,253 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8285)

Design of Concrete Structures 16th - David Darwin and Charles W. Dolan

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:25

62.97 MB..

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8278)

Thin shell Concrete Structures 2nd - David P. Billington

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:13

10.10 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8274)

Advanced Design Examples of Seismic Retrofit of Structures - Mohammad Yekrangnia

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:59

36.41 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 915 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 805 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8264)

CSA A23.3-19 Design of Concrete Structures - CSA Group

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:51

3.35 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 846 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8252)

34.66 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 794 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8231)

22.22 MB

โหลดแล้ว : 1,696 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8159)

Building Structures - Understanding the Basics 3rd - Malcolm Millais

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:10

43.38 MB..

โหลดแล้ว : 195 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8153)

32.92 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 2,117 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,072 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 2,090 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,470 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8116)

Analysis and Design of Geotechnical Structures - Manuel Matos Fernandes

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:44

64.26 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,363 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8093)

Seismic Analysis of Structures and Equipment - Praveen K. Malhotra

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:08

13.70 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 938 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0