ไฟล์ที่พบ 938 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8285)

Design of Concrete Structures 16th - David Darwin and Charles W. Dolan

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:25

62.97 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8278)

Thin shell Concrete Structures 2nd - David P. Billington

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:13

10.10 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 227 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8274)

Advanced Design Examples of Seismic Retrofit of Structures - Mohammad Yekrangnia

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:59

36.41 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8264)

CSA A23.3-19 Design of Concrete Structures - CSA Group

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:51

3.35 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8252)

34.66 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8231)

22.22 MB

โหลดแล้ว : 890 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8159)

Building Structures - Understanding the Basics 3rd - Malcolm Millais

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:10

43.38 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 774 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8153)

32.92 MB..

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 858 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 1,239 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 1,721 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,703 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8116)

Analysis and Design of Geotechnical Structures - Manuel Matos Fernandes

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:44

64.26 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 781 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 787 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8093)

Seismic Analysis of Structures and Equipment - Praveen K. Malhotra

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:08

13.70 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8089)

Concrete Structures in Earthquake - Thomas T. C. Hsu

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:54

31.61 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 497 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8088)

Earthquake Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 19:01

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8086)

18.83 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 514 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8083)

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8080)

Statically Indeterminate Structures - Chu-Kia Wang

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 14:04

22.12 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 828 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1