ไฟล์ที่พบ 7,545 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6012)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบฐานรากอย่างเดียว ออกแบบได้ 20 กรณี

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2559 00:55

5.20 MB

โหลดแล้ว : 2,509 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 14


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 423 ครั้ง
ความคิดเห็น : 42
คะแนน : 3


(รหัส 7726)

35.85 MB

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 643 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,724 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 1321)

คู่มือการประมาณราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2555 01:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

3.26 MB

โหลดแล้ว : 5,807 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 87
คะแนน : 47


(รหัส 3347)

61.00 MB..

โหลดแล้ว : 681 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 6


(รหัส 19)

การวางแผนงานก่อสร้าง Construction Planning

(By : hawara)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2560 14:20

32.30 MB

โหลดแล้ว : 4,523 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,908 ครั้ง
ความคิดเห็น : 88
คะแนน : 44


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,563 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 16


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 7,921 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,981 ครั้ง
ความคิดเห็น : 192
คะแนน : 65


(รหัส 7734)

10.60 MB

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6431)

3.01 MB..

โหลดแล้ว : 369 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 2,823 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 23


(รหัส 2935)

61.23 MB..

โหลดแล้ว : 6 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 676 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 530)

คู่มือการใช้โปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

(By : admin)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 23:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2555 23:49

7.36 MB

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,116 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 10


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 941 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,038 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2909)

คอนกรีตเทคโนโลยี Concrete Technology (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 16:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:44

6.04 MB..

โหลดแล้ว : 2,221 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,835 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 12


(รหัส 1462)

คู่มือการใช้ Primavera 6 สำหรับบริหารและควบคุมโครงการ (ผศ.ยุทธนา)

(By : admin)
เมื่อ :08 พฤศจิกายน 2555 23:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:24

26.18 MB..

โหลดแล้ว : 2,392 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 63
คะแนน : 26


(รหัส 7061)

เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 กรกฏาคม 2560 16:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 สิงหาคม 2560 04:50

8.52 MB

โหลดแล้ว : 2,486 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,472 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 20


(รหัส 3085)

552.46 KB

โหลดแล้ว : 3,339 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 36
คะแนน : 31