ไฟล์ที่พบ 7,484 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 102 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 936 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,041 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 3807)

คู่มือการใช้งาน ETABS 9.7

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2557 09:54

9.56 MB

โหลดแล้ว : 3,704 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 68
คะแนน : 17


(รหัส 7407)

8.03 MB

โหลดแล้ว : 407 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 3928)

2.34 MB

โหลดแล้ว : 1,375 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2556 00:19

1.40 MB..

โหลดแล้ว : 5,577 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 90
คะแนน : 48


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5154)

Design Manual of Sheet Pile Wall - Siam Yamato Steel

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 กุมภาพันธ์ 2559 23:37

17.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,209 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 32
คะแนน : 15


(รหัส 6272)

Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics - William O. McCarron

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 02:51

41.83 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 437 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6400)

137.52 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6475)

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7579)

Novel Issues on Unsaturated Soil Mechanics and Rock Engineering

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 23:59

69.53 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 99 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7585)

31.59 MB..

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 83 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7581)

New Developments in Soil Characterization and Soil Stability

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:08

20.09 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6513)

50.79 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6578)

Seismic Design of Gravity Retaining Walls (1985) - U.S. Army Corps of Engineers

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2560 01:39

5.28 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6587)

A Short Course in Foundation Engineering - N. E. Simons and B. K. Menzies

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2560 02:21

5.30 MB..

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 392 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6740)

66.84 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6826)

Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils - Laurence D. Wesley

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:16

7.46 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7580)

Applied Soil Hydrology

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:03

9.72 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0