ไฟล์ที่พบ 8,029 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 2,078 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 6


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ตุลาคม 2564 19:16

50.58 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 1340)

ระบบปรับอากาศ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2555 23:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2555 23:46

23.41 MB..

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 12:45

22.25 MB

โหลดแล้ว : 766 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 13,809 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 178
คะแนน : 79


(รหัส 8185)

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D (2015) ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drafting)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:31

13.85 MB

โหลดแล้ว : 1,516 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,068 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,066 ครั้ง
ความคิดเห็น : 128
คะแนน : 3


(รหัส 8151)

Metal Stiars Manaul 5th

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 19:57

9.06 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 6,517 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 169
คะแนน : 44


(รหัส 1150)

เราจะข้ามเวลามาพบกัน

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 ตุลาคม 2555 13:45

130.77 MB..

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,844 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 3,479 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,073 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 6


(รหัส 8155)

Introduction to Computational Earthquake Engineering 1st - Muneo Hori

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 20:07

16.87 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8156)

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8176)

The Practice of Engineering Dynamics - Ronald J. Anderson

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:29

5.98 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8179)

Theory of Transformations in Steels - Harshad K. D. H. Bhadeshia

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:57

115.75 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 17:08

134.05 MB

โหลดแล้ว : 592 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 เมษายน 2564 22:44

44.20 MB

โหลดแล้ว : 4,320 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 68
คะแนน : 20