ไฟล์ที่พบ 7,856 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3056)

ตัวอย่างรายการคำนวณ งานเสริมฐานราก เพื่อแก้ไขอาคารทรุด

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 เมษายน 2556 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ธันวาคม 2561 16:07

1.04 MB..

โหลดแล้ว : 1,034 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,635 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 5


(รหัส 6222)

9.65 MB

โหลดแล้ว : 1,518 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,825 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 7298)

คู่มือการใช้โปรแกรม Tekla Structure เบื้องต้น

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2561 18:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

18.16 MB

โหลดแล้ว : 843 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,801 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 619 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,233 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 10,284 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,066 ครั้ง
ความคิดเห็น : 151
คะแนน : 85


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 3,504 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 23


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 611 ครั้ง
ความคิดเห็น : 91
คะแนน : 3


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 7,197 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 46
คะแนน : 25


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 2,411 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,944 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,256 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 4


(รหัส 1061)

113.31 MB

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 597 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 5459)

Precision Surveying - The Principles and Geomatics Practice - John Olusegun Ogundare

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มิถุนายน 2559 01:42

16.40 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 5378)

Engineering Surveying 6th - W. Schofield and M. Breach

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2559 20:18

64.63 MB..

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 968 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 6298)

Surveying - Principles and Applications 9th - Barry Kavanagh and Tom Mastin

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 14:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 14:54

20.76 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 677 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2556 02:29

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 4,374 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 66
คะแนน : 34


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 8,691 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 151
คะแนน : 73


(รหัส 7816)

Basic Structures 3rd - Philip Garrison

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 เมษายน 2563 12:48

54.34 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 511 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,324 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7910)

Civil Engineering Systems Analysis - Luis Amador-Jimenez

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 05:11

8.56 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0