ไฟล์ที่พบ 7,421 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 4,858 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,962 ครั้ง
ความคิดเห็น : 38
คะแนน : 25


(รหัส 7592)

Above Ground Storage Tanks

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:30

37.17 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 71 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6813)

9.09 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6531)

Tubular Structures XIV - Leroy Gardner

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 00:47

26.45 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 1156)

Cassells Reinforce Concrete

(By : yotayota)
เมื่อ :09 ตุลาคม 2555 22:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 ตุลาคม 2555 23:26

60.82 MB

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 79 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 62)

6.83 MB

โหลดแล้ว : 624 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 466 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7568)

4.47 MB

โหลดแล้ว : 186 ครั้ง
ดูแล้ว : 546 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7569)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 2816)

Reinforced Concrete Design - W. H. mosley, J. H. Bungey & R. Hulse

(By : admin)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2556 15:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ตุลาคม 2559 21:28

27.03 MB..

โหลดแล้ว : 564 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7610)

Analysis of Composite Structures

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 20:21

4.03 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 91 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 507 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,958 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7572)

หนังสือ AutoCAD Plant 3D 2016 ภาษาไทย

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กุมภาพันธ์ 2562 00:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:27

11.48 MB

โหลดแล้ว : 235 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7594)

Plane and Geodetic Surveying

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:40

2.40 MB..

โหลดแล้ว : 18 ครั้ง
ดูแล้ว : 44 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 46 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7601)

Highway and Traffic Engineering in Developing Countries

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:06

11.32 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 51 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7604)

Design Engineer’s Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:31

19.29 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 87 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1462)

คู่มือการใช้ Primavera 6 สำหรับบริหารและควบคุมโครงการ (ผศ.ยุทธนา)

(By : admin)
เมื่อ :08 พฤศจิกายน 2555 23:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:24

26.18 MB..

โหลดแล้ว : 2,062 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,024 ครั้ง
ความคิดเห็น : 61
คะแนน : 24