ไฟล์ที่พบ 7,731 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 2596)

คู่มือ AutoCAD 2011

(By : admin)
เมื่อ :23 มกราคม 2556 00:39

7.63 MB..

โหลดแล้ว : 1,554 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 32
คะแนน : 22


(รหัส 3214)

Steel Structure Standard Drawing

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 สิงหาคม 2556 02:41

1.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,971 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 15


(รหัส 6584)

1.18 MB

โหลดแล้ว : 1,103 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,965 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 11


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 78
คะแนน : 3


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 2,740 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 5


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,554 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6219)

Strut-and-tie Models

(By : raywat)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2559 20:26

2.15 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,542 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7632)

Elementary Structural Analysis and Design of Buildings

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 01:02

11.18 MB..

โหลดแล้ว : 1,115 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,524 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 2896)

ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 23:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2563 15:05

9.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,424 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 26


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 402 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 1,337 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 1184)

Structural Connections Precast Concrete Building

(By : raywat)
เมื่อ :12 ตุลาคม 2555 09:19

12.20 MB

โหลดแล้ว : 677 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10


(รหัส 3306)

Precast concrete connection details- Structural design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2556 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2556 16:03

66.38 MB..

โหลดแล้ว : 935 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 7


(รหัส 4503)

PCI Design Handbook Precast Prestressed Concrete 5th

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 สิงหาคม 2558 14:27

40.41 MB..

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 3652)

5.67 MB..

โหลดแล้ว : 631 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,855 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6


(รหัส 1251)

เอกสารคำสอนวิชา Mechanics of Materials

(By : admin)
เมื่อ :23 ตุลาคม 2555 18:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2555 19:14

20.85 MB

โหลดแล้ว : 745 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,868 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 10


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 3,737 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,131 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 17


(รหัส 7320)

18.45 MB

โหลดแล้ว : 1,543 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6