ไฟล์ที่พบ 8,309 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,955 ครั้ง
ความคิดเห็น : 141
คะแนน : 3


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2566 15:50

7.32 MB

โหลดแล้ว : 10,274 ครั้ง
ดูแล้ว : 40,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 48
คะแนน : 28


(รหัส 8443)

กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

(By : winwin)
เมื่อ :08 มีนาคม 2567 21:11

8.12 MB

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 1,705 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 11,922 ครั้ง
ดูแล้ว : 60,574 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 8


(รหัส 8510)

24.94 MB

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 8,125 ครั้ง
ดูแล้ว : 46,032 ครั้ง
ความคิดเห็น : 81
คะแนน : 27


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 09:44

6.54 MB

โหลดแล้ว : 8,379 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 4


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 11,282 ครั้ง
ดูแล้ว : 61,780 ครั้ง
ความคิดเห็น : 91
คะแนน : 29


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 1,209 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 2,251 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,651 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 3


(รหัส 2928)

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม Revit Architectural โดย อ.ปิยะบุญ นิลแก้ว

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 มีนาคม 2556 03:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มิถุนายน 2567 21:43

7.18 MB

โหลดแล้ว : 1,894 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 32
คะแนน : 22


(รหัส 7741)

Mini Workshop Revit Architecture Step by Step - Sport Arena

(By : theviewdesk)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

21.67 MB

โหลดแล้ว : 730 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8513)

หนังสือ 95 Revit Tips&Tricks

(By : somsak)
เมื่อ :25 มิถุนายน 2567 21:52

39.79 MB

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 387 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8514)

คู่มือการใช้งาน Autodesk Revit Architecture 2019

(By : winwin)
เมื่อ :27 มิถุนายน 2567 15:09

23.91 MB

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8422)

49.51 MB

โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,811 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8413)

กลศาสตร์ของวัสดุ - รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์

(By : winwin)
เมื่อ :08 มกราคม 2567 21:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2567 00:10

16.15 MB

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 844 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8438)

6.06 MB

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 285 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8444)

5.58 MB

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8439)

6.51 MB

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 227 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0