ไฟล์ที่พบ 7,602 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 51
คะแนน : 3


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 685 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 5083)

90.40 MB

โหลดแล้ว : 3,337 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,889 ครั้ง
ความคิดเห็น : 80
คะแนน : 27


(รหัส 7754)

ACI Formwork For Concrete 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:42

116.07 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 482 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1360)

วิิศวกรรมชายฝั่ง1

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 12:06

26.95 MB

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 530)

คู่มือการใช้โปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

(By : admin)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 23:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2555 23:49

7.36 MB

โหลดแล้ว : 471 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 10


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,545 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 1250)

เอกสารคำสอนวิชา Structural Analysis

(By : admin)
เมื่อ :23 ตุลาคม 2555 18:37

13.59 MB

โหลดแล้ว : 1,401 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 11


(รหัส 7640)

หนังสือการวิเคราะห์โครงสร้าง (รศ. ดำรงค์ หอมดี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:26

13.34 MB

โหลดแล้ว : 1,218 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 3181)

เอกสารการสอนการวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis II)

(By : admin)
เมื่อ :23 กรกฏาคม 2556 22:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2556 22:32

8.52 MB

โหลดแล้ว : 1,957 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,029 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 15


(รหัส 7768)

Architecturally Exposed Structural Steel - Specifications, Connections, Details

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:15

31.40 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7793)

23.39 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7800)

Underground Gas Storage Facilities - Design and Implementation - Orin Flanigan

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:34

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 174 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 2729)

รายละเอียดการเสริมเหล็กและการจัดเหล็ก (ค.ส.ล.)

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

6.30 MB

โหลดแล้ว : 5,487 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 70


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,030 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 2


(รหัส 2196)

Advance In Steel Structures ICAAS - 02

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 ธันวาคม 2555 14:36

31.74 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6254)

Steel Structures - Practical Design Studies 4th - Hassan Al Nageim

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 03:09

15.76 MB..

โหลดแล้ว : 317 ครั้ง
ดูแล้ว : 729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 621 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 3,322 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,956 ครั้ง
ความคิดเห็น : 59
คะแนน : 23