ไฟล์ที่พบ 8,089 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4335)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :18 มิถุนายน 2558 23:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562 14:02

15.08 MB

โหลดแล้ว : 2,202 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,866 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 14


(รหัส 2851)

4.02 MB..

โหลดแล้ว : 578 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,737 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 4002)

70.86 MB..

โหลดแล้ว : 1,500 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,385 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 5


(รหัส 8185)

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D (2015) ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drafting)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:31

13.85 MB

โหลดแล้ว : 2,459 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,881 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 7


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 8,368 ครั้ง
ดูแล้ว : 40,921 ครั้ง
ความคิดเห็น : 86
คะแนน : 29


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 3,192 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 3


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 9,441 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 196
คะแนน : 68


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 693 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,001 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7660)

Spreadsheet แบบหล่อพื้น/นั่งร้าน และ แบบฐานราก + รายการคำนวณ Formwork Amber open

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 เมษายน 2562 16:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

3.49 MB

โหลดแล้ว : 4,535 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,779 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 6


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN) (ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว ขยายความ)

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มกราคม 2565 21:19

44.20 MB

โหลดแล้ว : 4,625 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 21


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2564 22:26

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 5,928 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,693 ครั้ง
ความคิดเห็น : 71
คะแนน : 36


(รหัส 247)

โปรแกรมออกแบบถนน

(By : kaewgolf)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 04:08

16.34 MB

โหลดแล้ว : 2,453 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 14


(รหัส 5821)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบบันไดชานพักลอย + บันไดเวียน (WSD + SDM)

(By : admin)
เมื่อ :29 กันยายน 2559 15:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 ตุลาคม 2559 21:41

5.52 MB

โหลดแล้ว : 1,894 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 10


(รหัส 8286)

4.33 MB

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 09:44

6.54 MB

โหลดแล้ว : 4,973 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,193 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 1


(รหัส 8287)

7.56 MB

โหลดแล้ว : 207 ครั้ง
ดูแล้ว : 890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8277)

24.09 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 2,362 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,840 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 7426)

7.05 MB

โหลดแล้ว : 973 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6591)

2.81 MB..

โหลดแล้ว : 647 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1