ไฟล์ที่พบ 127 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7627)

Protection of Built Environment Against Earthquakes

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 01:02

6.83 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7411)

5.59 MB

โหลดแล้ว : 365 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7200)

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 242 ครั้ง
ดูแล้ว : 492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7156)

1.15 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7090)

Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings - Miha Tomaževič

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 กรกฏาคม 2560 02:32

24.12 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7089)

21.02 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7070)

Earthquake-Resistant Design of Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กรกฏาคม 2560 17:09

15.01 MB..

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7069)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7068)

14.78 MB..

โหลดแล้ว : 249 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7067)

39.58 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7066)

40.06 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6982)

Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering 2nd - Izuru Takewaki

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 04:55

14.33 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6956)

Earthquake-Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2560 22:05

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6515)

21.38 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 352 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6498)

Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads - T. Balendra

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:06

17.87 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6466)

13.80 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6464)

4.82 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6408)

International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology Part B

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 13:22

30.17 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0