ไฟล์ที่พบ 128 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7709)

The prediction of earthquake ground motions by regression models.pdf

(By : pithanp)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2562 10:16

2.78 MB

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7627)

Protection of Built Environment Against Earthquakes

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 01:02

6.83 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7411)

5.59 MB

โหลดแล้ว : 412 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,626 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7200)

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7156)

1.15 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7090)

Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings - Miha Tomaževič

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 กรกฏาคม 2560 02:32

24.12 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7089)

21.02 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7070)

Earthquake-Resistant Design of Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กรกฏาคม 2560 17:09

15.01 MB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7069)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7068)

14.78 MB..

โหลดแล้ว : 260 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7067)

39.58 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7066)

40.06 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6982)

Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering 2nd - Izuru Takewaki

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 04:55

14.33 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6956)

Earthquake-Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2560 22:05

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6515)

21.38 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6498)

Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads - T. Balendra

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:06

17.87 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6466)

13.80 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6464)

4.82 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1