ไฟล์ที่พบ 126 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 44 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7411)

5.59 MB

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 945 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7200)

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 235 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7156)

1.15 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 207 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7090)

Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings - Miha Tomaževič

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 กรกฏาคม 2560 02:32

24.12 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7089)

21.02 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7070)

Earthquake-Resistant Design of Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กรกฏาคม 2560 17:09

15.01 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7069)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7068)

14.78 MB..

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7067)

39.58 MB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7066)

40.06 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6982)

Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering 2nd - Izuru Takewaki

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 04:55

14.33 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6956)

Earthquake-Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2560 22:05

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 240 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6515)

21.38 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6498)

Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads - T. Balendra

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:06

17.87 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6466)

13.80 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6464)

4.82 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6408)

International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology Part B

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 13:22

30.17 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 126 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6407)

International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology Part A

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 13:16

63.89 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0