ไฟล์ที่พบ 127 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7627)

Protection of Built Environment Against Earthquakes

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 01:02

6.83 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7411)

5.59 MB

โหลดแล้ว : 380 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7200)

4.55 MB..

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7156)

1.15 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7090)

Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings - Miha Tomaževič

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 กรกฏาคม 2560 02:32

24.12 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7089)

21.02 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7070)

Earthquake-Resistant Design of Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กรกฏาคม 2560 17:09

15.01 MB..

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7069)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7068)

14.78 MB..

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7067)

39.58 MB..

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7066)

40.06 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 285 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6982)

Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering 2nd - Izuru Takewaki

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 04:55

14.33 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6956)

Earthquake-Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2560 22:05

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6515)

21.38 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6498)

Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads - T. Balendra

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:06

17.87 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6466)

13.80 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6464)

4.82 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6408)

International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology Part B

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 13:22

30.17 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0