ไฟล์ที่พบ 870 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8021)

7.77 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8011)

10.11 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7988)

Structural Steel Design 3rd - A. Aghayere and J. Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:27

41.31 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7941)

Steel Structures Design - Allowable Stress Design - Abdelrahim Khalil Dessouki

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:07

72.62 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,327 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7880)

Iron and Steel - William F. Hosford

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:59

14.50 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7879)

Structural Steel Design - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:55

34.81 MB..

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 776 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 602 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7877)

Structural Steel Work Design to BS5950 2nd - L. J. Morris and D. R. Plum

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:47

7.16 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 455 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7876)

The Structural Use of Steelwork in Building

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 12:17

10.28 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7875)

Product Technical Informations - Steel Stud Manufactures Association (SSMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:39

1.57 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7874)

Steel Buildings - The British Constructional Steelwork Association (BCSA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2563 22:37

11.76 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7873)

Stability Problems of Steel Structures - M. Ivanyi and M. Skaloud

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:35

35.28 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 335 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7871)

Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures - Peter Maranian

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:31

4.00 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7869)

Design of Steel Portal Frames for Europe

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:29

2.13 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7868)

Design of Steel Buildings without Fire Protection

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:28

1.03 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1