ไฟล์ที่พบ 885 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8372)

Plastic Analysis and Design of Steel Structures

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 10:48

5.46 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8357)

AISC 303-22 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

(By : raywat)
เมื่อ :07 กุมภาพันธ์ 2566 23:24

1.30 MB

โหลดแล้ว : 331 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8356)

ANSI/AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings

(By : raywat)
เมื่อ :07 กุมภาพันธ์ 2566 23:18

15.38 MB

โหลดแล้ว : 426 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8322)

Steel Design for the Civil PE and Structural SE Exams

(By : pskochai)
เมื่อ :19 ตุลาคม 2565 14:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ตุลาคม 2565 03:10

3.82 MB..

โหลดแล้ว : 281 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,242 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8276)

14.32 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8275)

13.38 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

50.58 MB

โหลดแล้ว : 3,352 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 2


(รหัส 8179)

Theory of Transformations in Steels - Harshad K. D. H. Bhadeshia

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:57

115.75 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8150)

Fundamentals of Structural Steel Design - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:43

58.84 MB..

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8085)

1.36 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 996 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8084)

4.68 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8065)

Limit State Design Of Steel Structures 2nd - S. K. Duggal

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 13:34

13.90 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8064)

Structural Steel Design and Its Applications - Ahmed Sayed Elngaoy

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 13:33

15.00 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8063)

39.02 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8062)

12.51 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,247 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8021)

7.77 MB..

โหลดแล้ว : 184 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,613 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8011)

10.11 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,574 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7988)

Structural Steel Design 3rd - A. Aghayere and J. Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:27

41.31 MB..

โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0