ไฟล์ที่พบ 864 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 253 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 2,649 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 5


(รหัส 7880)

Iron and Steel - William F. Hosford

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:59

14.50 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7879)

Structural Steel Design - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:55

34.81 MB..

โหลดแล้ว : 179 ครั้ง
ดูแล้ว : 597 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 444 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7877)

Structural Steel Work Design to BS5950 2nd - L. J. Morris and D. R. Plum

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:47

7.16 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7876)

The Structural Use of Steelwork in Building

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 12:17

10.28 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7875)

Product Technical Informations - Steel Stud Manufactures Association (SSMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:39

1.57 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7874)

Steel Buildings - The British Constructional Steelwork Association (BCSA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2563 22:37

11.76 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7873)

Stability Problems of Steel Structures - M. Ivanyi and M. Skaloud

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:35

35.28 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7871)

Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures - Peter Maranian

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:31

4.00 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 249 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7869)

Design of Steel Portal Frames for Europe

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:29

2.13 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7868)

Design of Steel Buildings without Fire Protection

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:28

1.03 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 340 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7867)

6.53 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7864)

2.59 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7863)

3.80 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7862)

Builders Guide Residential Steel Floors

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:18

1.54 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7860)

7.51 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7859)

8.71 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0