ไฟล์ที่พบ 870 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8021)

7.77 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 453 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8011)

10.11 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 261 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7988)

Structural Steel Design 3rd - A. Aghayere and J. Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:27

41.31 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7941)

Steel Structures Design - Allowable Stress Design - Abdelrahim Khalil Dessouki

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:07

72.62 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 612 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,818 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7880)

Iron and Steel - William F. Hosford

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:59

14.50 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7879)

Structural Steel Design - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:55

34.81 MB..

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7877)

Structural Steel Work Design to BS5950 2nd - L. J. Morris and D. R. Plum

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:47

7.16 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 580 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7876)

The Structural Use of Steelwork in Building

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 12:17

10.28 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7875)

Product Technical Informations - Steel Stud Manufactures Association (SSMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:39

1.57 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 449 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7874)

Steel Buildings - The British Constructional Steelwork Association (BCSA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2563 22:37

11.76 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 528 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7873)

Stability Problems of Steel Structures - M. Ivanyi and M. Skaloud

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:35

35.28 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7871)

Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures - Peter Maranian

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:31

4.00 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7869)

Design of Steel Portal Frames for Europe

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:29

2.13 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 517 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7868)

Design of Steel Buildings without Fire Protection

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:28

1.03 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 588 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1