ไฟล์ที่พบ 830 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7802)

86.30 MB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 35 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7801)

Recent Trends in Cold-Formed Steel Construction - Cheng Yu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 เมษายน 2563 01:24

27.41 MB..

โหลดแล้ว : 7 ครั้ง
ดูแล้ว : 34 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7792)

55.44 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 604 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7789)

Design Guide for Pile Caps - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:40

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7779)

Manual of Standard Pratice 27th - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2563 04:11

53.04 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 434 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7774)

24.30 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7770)

Principles of Structural Design Wood, Steel, and Concrete 3rd - RAM S. GUPTA

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:18

20.71 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7769)

Steel Design 6th - William T. Segui

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:17

86.73 MB..

โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
ดูแล้ว : 584 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7768)

Architecturally Exposed Structural Steel - Specifications, Connections, Details

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:15

31.40 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7750)

Advanced Steel Design of Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:13

19.49 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 501 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7747)

Steel Connection Analysis - Paolo Rugarli

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:57

30.02 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 508 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7657)

Handbook of Steel Construction – 11th Edition

(By : raywat)
เมื่อ :10 เมษายน 2562 20:49

89.98 MB

โหลดแล้ว : 309 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,002 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 845 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,490 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 2


(รหัส 7617)

CATHODIC Protection of Steel in Concrete by P. M. Chess

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:55

5.99 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 561 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1