ไฟล์ที่พบ 215 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8036)

Rheological Fundamentals of Soil Mechanics - S.S. Vyalov

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:15

9.06 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8033)

25.83 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8032)

Soil Mechanics Fundamentals - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:28

73.71 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8031)

Soil Mechanics Fundamentals (Metric version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:18

5.44 MB

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 392 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8028)

Fundamentals of Soil Mechanics - Donald W. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:59

56.27 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8027)

Soil Mechanics Fundamentals (Imperial version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กันยายน 2563 13:28

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8025)

Fundamentals of Soil Mechanics - M. Siddique Qureshi and Aziz Akber

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:38

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8009)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:01

4.32 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8005)

Laterite Soil Engineering - Pedogenesis and Engineering Principles - M.D. GIDIGASU

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 02:22

61.07 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8004)

9.35 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8001)

13.33 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7969)

Advanced Soil Mechanics 5th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:47

30.39 MB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7951)

57.94 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,199 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7920)

6.69 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7919)

Soils and Geotechnology in Construction - Alan J. Lutenegger

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 14:54

89.94 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 646 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7885)

Analysis of Soil Penetration, Theoretical Background

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:13

25.53 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0