ไฟล์ที่พบ 198 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7920)

6.69 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7919)

Soils and Geotechnology in Construction - Alan J. Lutenegger

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 14:54

89.94 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7885)

Analysis of Soil Penetration, Theoretical Background

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:13

25.53 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 323 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7884)

116.01 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7797)

Advances in Reinforced Soil Structures - Sanjay Kumar Shukla and Erol Guler

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:28

30.14 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 433 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 497 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,401 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,904 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 7


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 818 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,819 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7590)

SOIL MECHANICS LABORATORY MANUAL

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:26

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7581)

New Developments in Soil Characterization and Soil Stability

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:08

20.09 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7580)

Applied Soil Hydrology

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:03

9.72 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7579)

Novel Issues on Unsaturated Soil Mechanics and Rock Engineering

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 23:59

69.53 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7578)

Contemporary Issues in Soil Mechanics

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 23:49

52.51 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7577)

Modelling of Soil Behaviour with Hypoplasticity Another Approach to Soil Constitutive Modelling

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:23

14.39 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 385 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,556 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7419)

Engineering soil tests

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 10:40

4.10 MB

โหลดแล้ว : 492 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,056 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7378)

82.09 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7258)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : javiss)
เมื่อ :17 มีนาคม 2561 23:44

4.87 MB..

โหลดแล้ว : 294 ครั้ง
ดูแล้ว : 781 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7151)

Soil Mechanics - Laboratory Manual 6th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2560 12:05

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 388 ครั้ง
ดูแล้ว : 999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2