ไฟล์ที่พบ 149 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8418)

50.41 MB

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8326)

Advanced C

(By : pskochai)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2565 11:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ตุลาคม 2565 03:11

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8274)

Advanced Design Examples of Seismic Retrofit of Structures - Mohammad Yekrangnia

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:59

36.41 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,061 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8268)

Engineering Analytics - Advances in Research and Applications

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:46

32.68 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 787 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8250)

Advancements in Geotechnical Engineering - Hany Shehata and Mona Badr

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 03:09

64.43 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8011)

10.11 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7969)

Advanced Soil Mechanics 5th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:47

30.39 MB..

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,008 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7955)

17.83 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 14:10

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,708 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,984 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 1


(รหัส 7888)

Advances in Environmental Geotechnics - Yunmin Chen, Xiaowu Tang and Liangtong Zhan

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 22:00

46.92 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,437 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7883)

110.30 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,566 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7832)

23.67 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7797)

Advances in Reinforced Soil Structures - Sanjay Kumar Shukla and Erol Guler

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:28

30.14 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7759)

Advanced Materials and Techniques for Reinforced Concrete Structures 2nd - Mohamed Abdallah El-Reedy

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:26

35.79 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7758)

Advances in Civil Structures IV

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:25

98.81 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7757)

Advanced Method of Structural Analysis - Igor A. Karnovsky and Olga Lebed

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:22

6.76 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7750)

Advanced Steel Design of Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:13

19.49 MB..

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7749)

Advanced Structural Analysis with MATLAB - Srinivas Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:12

13.25 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,493 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7742)

20.60 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0