ไฟล์ที่พบ 129 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7635)

12.30 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7628)

A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects by Bimal Kumar

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:43

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7615)

Build Better A Guide to Energy Efficient Concepts for New Residential Construction

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:46

10.53 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7603)

Plasticity - Mathematical Theory and Numerical Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:23

2.28 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7592)

Above Ground Storage Tanks

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:30

37.17 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7585)

31.59 MB..

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 207 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7410)

เอกสารประกอบการสอนวิชา "วิเคราะห์โครงสร้างชั้นสูง Advanced Theory of Structures"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2561 18:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2561 18:00

6.21 MB

โหลดแล้ว : 607 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 419 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7197)

13.08 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6968)

Advanced Finite Element Methods and Applications - Thomas Apel and Olaf Steinbach

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:41

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6967)

5.37 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6963)

Aluminium Structural Analysis - Recent European Advances - P. S. Bulson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:30

9.90 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6928)

Structural Analysis of Advanced Materials - Moussa Karama

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:42

19.23 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6830)

11.57 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6813)

9.09 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 383 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6747)

Advanced Strength and Applied Elasticity 4th - Ansel C. Ugural and Saul K. Fenster

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 02:00

11.32 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6746)

9.04 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6618)

Advanced Marine Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 18:46

27.20 MB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 569 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4