ไฟล์ที่พบ 129 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7635)

12.30 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7628)

A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects by Bimal Kumar

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:43

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7615)

Build Better A Guide to Energy Efficient Concepts for New Residential Construction

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:46

10.53 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7603)

Plasticity - Mathematical Theory and Numerical Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:23

2.28 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 150 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7592)

Above Ground Storage Tanks

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:30

37.17 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7585)

31.59 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 162 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7410)

เอกสารประกอบการสอนวิชา "วิเคราะห์โครงสร้างชั้นสูง Advanced Theory of Structures"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2561 18:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2561 18:00

6.21 MB

โหลดแล้ว : 539 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 358 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7197)

13.08 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6968)

Advanced Finite Element Methods and Applications - Thomas Apel and Olaf Steinbach

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:41

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6967)

5.37 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6963)

Aluminium Structural Analysis - Recent European Advances - P. S. Bulson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:30

9.90 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6928)

Structural Analysis of Advanced Materials - Moussa Karama

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:42

19.23 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6830)

11.57 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6813)

9.09 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6747)

Advanced Strength and Applied Elasticity 4th - Ansel C. Ugural and Saul K. Fenster

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 02:00

11.32 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 323 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6746)

9.04 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6618)

Advanced Marine Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 18:46

27.20 MB..

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4