ไฟล์ที่พบ 126 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7603)

Plasticity - Mathematical Theory and Numerical Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:23

2.28 MB..

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 25 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7592)

Above Ground Storage Tanks

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:30

37.17 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 71 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7585)

31.59 MB..

โหลดแล้ว : 7 ครั้ง
ดูแล้ว : 16 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 22 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7410)

เอกสารประกอบการสอนวิชา "วิเคราะห์โครงสร้างชั้นสูง Advanced Theory of Structures"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2561 18:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2561 18:00

6.21 MB

โหลดแล้ว : 455 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7197)

13.08 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6968)

Advanced Finite Element Methods and Applications - Thomas Apel and Olaf Steinbach

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:41

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6967)

5.37 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6963)

Aluminium Structural Analysis - Recent European Advances - P. S. Bulson

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มิถุนายน 2560 17:30

9.90 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6928)

Structural Analysis of Advanced Materials - Moussa Karama

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:42

19.23 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6830)

11.57 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6813)

9.09 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6747)

Advanced Strength and Applied Elasticity 4th - Ansel C. Ugural and Saul K. Fenster

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 02:00

11.32 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6746)

9.04 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6618)

Advanced Marine Structures - Srinivasan Chandrasekaran

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 18:46

27.20 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6595)

Thin-Walled Structures - Advances and Developments - J. Zaras, K. Kowal-Michalska and J. Rhodes

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2560 10:55

62.86 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6535)

Exploring Bentley STAAD.Pro V8i

(By : raywat)
เมื่อ :13 กุมภาพันธ์ 2560 07:27

16.55 MB..

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6411)

Advanced Composites in Bridge Construction and Repair - Yail J. Kim

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 20:17

19.70 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0