ไฟล์ที่พบ 28 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8170)

Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation - Alphose Zingoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:23

3.45 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8169)

Structural Stability in Engineering Practice - Lajos Kollar

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:22

17.64 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 86 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8168)

Principles of Structural Stability 2nd - Hans Ziegler

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:21

10.94 MB..

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 76 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8167)

24.89 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 88 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8166)

25.01 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 82 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8165)

Practical Civil Engineering - P.K. Jayasree, K Balan and V Rani

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:19

48.84 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8164)

27.05 MB..

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 100 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8163)

Building materials - Products, Properties and Systems - M. L. Gambhir and Neha Jamwal

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:56

28.11 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8162)

Concrete Technology 5th - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:56

27.06 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 66 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8161)

Concrete Technology 3rd - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:55

35.42 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8160)

Integrated Construction Information - Peter Brandon and Martin Betts

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:11

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 73 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8159)

Building Structures - Understanding the Basics 3rd - Malcolm Millais

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:10

43.38 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8158)

17.99 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 92 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8157)

17.28 MB..

โหลดแล้ว : 13 ครั้ง
ดูแล้ว : 78 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8156)

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 70 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8155)

Introduction to Computational Earthquake Engineering 1st - Muneo Hori

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 20:07

16.87 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 89 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8154)

Plates and shells - Theory and Analysis 4th - Ansel C. Ugural

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:04

11.55 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8153)

32.92 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8152)

45.11 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 94 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8151)

Metal Stiars Manaul 5th

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 19:57

9.06 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0