ไฟล์ที่พบ 67 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7303)

ACI 533R-11 Guide for Precast Concrete Wall Panels - American Concrete Institute (ACI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:18

2.95 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7238)

ASCE 28-00 Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Box Sections for Jacking in Trenchless Construction - ASSCE Standard

(By : javiss)
เมื่อ :03 มกราคม 2561 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 มกราคม 2561 00:56

3.67 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7207)

3.99 MB

โหลดแล้ว : 868 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 11


(รหัส 7111)

1.86 MB..

โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7010)

Precast Concrete Structures 2nd - Kim S. Elliott

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:26

20.56 MB..

โหลดแล้ว : 615 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,036 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 7


(รหัส 6501)

Precast Concrete Handbook

(By : raywat)
เมื่อ :06 กุมภาพันธ์ 2560 12:15

139.72 MB..

โหลดแล้ว : 412 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 6404)

Precast Concrete - Materials, Manufacture, Properties and Usage 2nd - M. Levitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มกราคม 2560 00:37

12.63 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6334)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6333)

Precast Handbook - Concrete Construction Products - DAYTON SUPERIOR

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มกราคม 2560 16:44

6.43 MB..

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6067)

8.24 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6023)

FIB 43 Structural Connections for Precast Concrete Buildings

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:20

10.54 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6021)

FIB 41 Treatment of Imperfections in Precast Structural Elements

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:16

3.11 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6017)

FIB 37 Precast Concrete Railway Track Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2559 01:09

1.83 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6004)

FIB 29 Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2559 01:25

25.87 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6002)

FIB 27 Seismic Design of Precast Concrete Building Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2559 01:20

14.11 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5989)

FIB 19 Precast Concrete in Mixed Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2559 17:43

14.30 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5984)

Precast Concrete Raft Units - John W. Bull

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2559 12:39

19.02 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5983)

5.43 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5961)

FIB 6 Special Design Considerations for Precast Prestressed Hollow Core Floors

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 ตุลาคม 2559 00:13

7.06 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5887)

6.42 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1