ไฟล์ที่พบ 73 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7957)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,026 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7848)

Technical Guide No. 11 - Modular Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:51

842.72 KB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,677 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7842)

4.18 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,505 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 2,218 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 3


(รหัส 7696)

4.07 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,785 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7695)

ASCE 15-98 - Standard Practice for Direct Design of Buried Precast Concrete Pipe Using Standard Installations (SIDD) - American Society of Civil Engineers(ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2562 13:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:01

3.02 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7303)

ACI 533R-11 Guide for Precast Concrete Wall Panels - American Concrete Institute (ACI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:18

2.95 MB..

โหลดแล้ว : 464 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7238)

ASCE 28-00 Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Box Sections for Jacking in Trenchless Construction - ASSCE Standard

(By : javiss)
เมื่อ :03 มกราคม 2561 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 มกราคม 2561 00:56

3.67 MB..

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7207)

3.99 MB

โหลดแล้ว : 1,539 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 12


(รหัส 7111)

1.86 MB..

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,740 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7010)

Precast Concrete Structures 2nd - Kim S. Elliott

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:26

20.56 MB..

โหลดแล้ว : 838 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 6501)

Precast Concrete Handbook

(By : raywat)
เมื่อ :06 กุมภาพันธ์ 2560 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2566 21:03

139.72 MB

โหลดแล้ว : 842 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,456 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 6404)

Precast Concrete - Materials, Manufacture, Properties and Usage 2nd - M. Levitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มกราคม 2560 00:37

12.63 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6334)

2.24 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6333)

Precast Handbook - Concrete Construction Products - DAYTON SUPERIOR

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มกราคม 2560 16:44

6.43 MB..

โหลดแล้ว : 385 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,062 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6067)

8.24 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6023)

FIB 43 Structural Connections for Precast Concrete Buildings

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:20

10.54 MB..

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6021)

FIB 41 Treatment of Imperfections in Precast Structural Elements

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:16

3.11 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6017)

FIB 37 Precast Concrete Railway Track Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2559 01:09

1.83 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,405 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6004)

FIB 29 Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2559 01:25

25.87 MB..

โหลดแล้ว : 195 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2