ไฟล์ที่พบ 67 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 464 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 41 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7265)

คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สกว.

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 มีนาคม 2561 13:39

11.33 MB..

โหลดแล้ว : 625 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6706)

386.59 KB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 6704)

22.25 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6703)

Prestressed Concrete Designers Handbook 3rd - P. W. Abeles and B. K. Bardhan-Roy

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 เมษายน 2560 20:39

18.35 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6699)

Prestressed Concrete Bridges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:27

40.02 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6697)

ANSI-AWWA C304-07 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 01:50

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6681)

916.29 KB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6453)

Design of Reinforced and Prestressed Masonry - W. G. Curtin, G. Shaw and J. K. Beck

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มกราคม 2560 06:31

14.71 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6338)

5.51 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6337)

Design Guide Prestressed Concrete Bridges Built Using the Cantilever Method

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มกราคม 2560 16:53

6.61 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6259)

26.22 MB..

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6194)

Prestressed Concrete Flat Slabs

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 ธันวาคม 2559 12:42

615.29 KB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6191)

7.56 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6099)

4.65 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6092)

4.84 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6091)

Prestressed Concrete Structures - Amlan K Sengupta and Devdas Menon (IIT MADRAS)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2559 22:01

11.11 MB..

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6005)

FIB 30 Acceptance of Stay Cable Systems Using Prestressing Steels

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2559 01:27

3.03 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 130 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1