ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8318)

20.01 MB

โหลดแล้ว : 496 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8277)

24.09 MB..

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8174)

A Case for Partial Prestressing - Bruno Thürlimann

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:04

3.09 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8173)

Partial Prestressing, From Theory to Practice - Volume I Survey Reports - M. Z. Cohn

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2564 11:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564 02:05

33.17 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 880 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,609 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7996)

19.79 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7683)

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 233 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,884 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 2,970 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 5,158 ครั้ง
ดูแล้ว : 26,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 6


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 2,296 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7265)

คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สกว.

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 มีนาคม 2561 13:39

11.33 MB..

โหลดแล้ว : 1,078 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 6706)

386.59 KB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 6704)

22.25 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6703)

Prestressed Concrete Designers Handbook 3rd - P. W. Abeles and B. K. Bardhan-Roy

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 เมษายน 2560 20:39

18.35 MB..

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,819 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6699)

Prestressed Concrete Bridges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:27

40.02 MB..

โหลดแล้ว : 318 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6697)

ANSI-AWWA C304-07 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 01:50

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,726 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2