ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8318)

20.01 MB

โหลดแล้ว : 404 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8277)

24.09 MB..

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8174)

A Case for Partial Prestressing - Bruno Thürlimann

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:04

3.09 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8173)

Partial Prestressing, From Theory to Practice - Volume I Survey Reports - M. Z. Cohn

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2564 11:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564 02:05

33.17 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 784 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7996)

19.79 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7683)

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 2,853 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 4,789 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,037 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 6


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 2,191 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,669 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,644 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7265)

คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สกว.

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 มีนาคม 2561 13:39

11.33 MB..

โหลดแล้ว : 1,058 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,074 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 6706)

386.59 KB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 6704)

22.25 MB..

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6703)

Prestressed Concrete Designers Handbook 3rd - P. W. Abeles and B. K. Bardhan-Roy

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 เมษายน 2560 20:39

18.35 MB..

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,677 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 6699)

Prestressed Concrete Bridges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:27

40.02 MB..

โหลดแล้ว : 310 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,675 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6697)

ANSI-AWWA C304-07 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 01:50

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,522 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2