ไฟล์ที่พบ 7,726 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7892)

Design of Timber Structures Volume 1 (Edition 2-2016) - Structural Aspects of Timber Construction - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:36

13.50 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 2896)

ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 23:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2563 15:05

9.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,411 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,832 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 26


(รหัส 13)

มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 สิงหาคม 2555 04:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:50

15.40 MB..

โหลดแล้ว : 304 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 7


(รหัส 1364)

วิิิศวกรรมชายฝั่ง 2

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 13:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:36

59.28 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 1360)

วิิศวกรรมชายฝั่ง1

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 12:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:34

26.95 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1358)

วิศวกรรมชายฝั่ง 1

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 11:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:33

26.95 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 166)

Applied Analyses in Geotechnics - Fethi Azizi

(By : hephaestus)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 09:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 14:04

42.20 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 612 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7876)

The Structural Use of Steelwork in Building

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 12:17

10.28 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7874)

Steel Buildings - The British Constructional Steelwork Association (BCSA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2563 22:37

11.76 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7855)

Connection Design Guide 1 Bolting - Design Guide 1 Bolting in Structural Steel Connections - Australia Steel Institute (ASI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 02:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 เมษายน 2563 02:42

5.26 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6292)

Structural System for Wind and Earthquake Loads Volume 2 (2nd 1999) - El-Sayed Bahaa Machaly

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 มกราคม 2560 00:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 มีนาคม 2563 01:34

34.56 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6582)

เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2560 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2563 15:44

7.78 MB

โหลดแล้ว : 1,042 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,480 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 7775)

Guidelines for Detailing of Reinforcement in Concrete Structures - Luay M. Al-Shather

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2563 02:19

53.32 MB..

โหลดแล้ว : 285 ครั้ง
ดูแล้ว : 826 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7763)

Design of Reinforced Concrete Structures Volume 1 Second Edition By Mashhour Ghoneim and Mahmoud El Mihilmy

(By : ekaraj)
เมื่อ :02 มีนาคม 2563 14:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 14:21

11.60 MB

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7761)

Structural Modeling : Simplified Guideline Of Modeling Techniques By Dr Yehya Temsah

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 17:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

2.90 MB

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7760)

Matrix Methods of Structural Analysis - Praveen Nagarajan

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 03:09

7.12 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0