ไฟล์ที่พบ 7,607 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6292)

Structural System for Wind and Earthquake Loads Volume 2 (2nd 1999) - El-Sayed Bahaa Machaly

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 มกราคม 2560 00:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 มีนาคม 2563 01:34

34.56 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6582)

เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2560 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2563 15:44

7.78 MB

โหลดแล้ว : 959 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,005 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 7775)

Guidelines for Detailing of Reinforcement in Concrete Structures - Luay M. Al-Shather

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2563 02:19

53.32 MB..

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7763)

Design of Reinforced Concrete Structures Volume 1 Second Edition By Mashhour Ghoneim and Mahmoud El Mihilmy

(By : ekaraj)
เมื่อ :02 มีนาคม 2563 14:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 14:21

11.60 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 222 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7761)

Structural Modeling : Simplified Guideline Of Modeling Techniques By Dr Yehya Temsah

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 17:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

2.90 MB

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7760)

Matrix Methods of Structural Analysis - Praveen Nagarajan

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 03:09

7.12 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 377 ครั้ง
ดูแล้ว : 945 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7736)

ECO- AND GROUND BIO-ENGINEERING: THE USE OF VEGETATION TO IMPROVE SLOPE STABILITY

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 13:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 13:50

10.67 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 52 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 724 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 870 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2563 22:31

36.40 MB

โหลดแล้ว : 207 ครั้ง
ดูแล้ว : 891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 1,069 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,499 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2975)

คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย

(By : admin)
เมื่อ :19 มีนาคม 2556 21:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มกราคม 2563 09:54

8.62 MB

โหลดแล้ว : 870 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,879 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 11


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (1)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:50

39.29 MB

โหลดแล้ว : 1,364 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 508 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3422)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.วิธีกำลัง ภาษาลาว

(By : admin)
เมื่อ :27 ธันวาคม 2556 19:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 มกราคม 2563 16:30

13.79 MB

โหลดแล้ว : 692 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 7298)

คู่มือการใช้โปรแกรม Tekla Structure เบื้องต้น

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2561 18:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

18.16 MB

โหลดแล้ว : 765 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,491 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 2


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

22.37 MB

โหลดแล้ว : 5,138 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,150 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 75