ไฟล์ที่พบ 7,421 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7612)

SPON’S ASIA PACIFIC CONSTRUCTION COSTS HANDBOOK

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 21:58

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 55 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7610)

Analysis of Composite Structures

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 20:21

4.03 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 91 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7608)

Reynolds’s Reinforced Concrete Designer’s Handbook (ELEVENTH EDITION)

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 09:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:31

24.75 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 81 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 4931)

BIM for Building Owners and Developers - Making a Business Case for Using BIM on Projects - K. Pramod Reddy

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2558 16:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:05

11.41 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5084)

BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practice - Randy Deutsch

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 ธันวาคม 2558 01:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:05

17.52 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 235 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5138)

BIM Design - Realising the Creative Potential of Building Information Modelling - Richard Garber

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 มกราคม 2559 16:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:05

60.03 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 5139)

Building Information Modeling - BIM in Current and Future Practice - Karen Kensek -and Douglas Noble

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 มกราคม 2559 16:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

76.61 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5149)

Best Practice BIM - The BIM Managers Handbook Part 1 - Dominik Holzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 กุมภาพันธ์ 2559 17:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

7.00 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 5155)

BIM and Construction Management - Proven Tools, Method and Workflows - Brad Hardin

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 กุมภาพันธ์ 2559 00:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

17.44 MB..

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 5296)

BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling - For Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors 2nd

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5297)

Green BIM - Successful Sustainable Design with Building Information Modeling - Eddy Krygiel & Brad Nies

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:04

8.98 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5298)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 เมษายน 2559 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

10.64 MB..

โหลดแล้ว : 200 ครั้ง
ดูแล้ว : 359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 5303)

BIM Handbook - A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 เมษายน 2559 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.90 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 5476)

BIM and Construction Management - Proven Tools, Methods, and Workflows 2nd - Brad Hardin and Dave McCool

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 มิถุนายน 2559 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.98 MB..

โหลดแล้ว : 351 ครั้ง
ดูแล้ว : 602 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5911)

The BIM Managers Handbook - Guidance for Professionals in Architecture, Engineering and Construction - Dominik Holzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 ตุลาคม 2559 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.97 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 6167)

Construction Managers BIM Handbook - John Eynon

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2559 12:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6846)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2560 19:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

120.24 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 369 ครั้ง
ดูแล้ว : 789 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 72 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1690)

Bridge Engineering Substructure Design

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 02:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:19

8.42 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 133 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0