ไฟล์ที่พบ 8,255 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า เล่มเหลือง Edition 2)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2567 17:18

20.15 MB

โหลดแล้ว : 10,696 ครั้ง
ดูแล้ว : 42,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 197
คะแนน : 68


(รหัส 7426)

เอกสารการสอน " สถิติวิศวกรรม Engineering Statistics "

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2567 22:00

7.05 MB

โหลดแล้ว : 1,257 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8435)

ตำราวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

(By : winwin)
เมื่อ :08 มีนาคม 2567 20:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2567 21:40

4.51 MB

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8450)

เอกสารประกอบการสอน วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)

(By : winwin)
เมื่อ :08 มีนาคม 2567 21:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2567 21:39

11.01 MB

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8434)

เอกสารการสอน การวางแผนกำไรและการควบคุม

(By : winwin)
เมื่อ :08 มีนาคม 2567 20:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2567 20:45

8.51 MB

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8433)

เอกสารประกอบการสอน วิชา การประเมินผลโครงการ

(By : winwin)
เมื่อ :08 มีนาคม 2567 20:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2567 20:45

4.01 MB

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 138 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8429)

เอกสารการบรรยาย ฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundation)

(By : winwin)
เมื่อ :07 มีนาคม 2567 21:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2567 21:38

2.72 MB

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 846 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8426)

ACI REINFORCED CONCRETE DESIGN HANDBOOK A Companion to ACI 318-19 V1

(By : winwin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2567 21:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2567 21:21

109.02 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8415)

3.90 MB

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8408)

แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง - วัชรินทร์ วิทยกุล

(By : winwin)
เมื่อ :08 มกราคม 2567 16:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2567 20:04

10.40 MB

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8407)

วิศวกรรมทางหลวง - วัชรินทร์ วิทยกุล

(By : winwin)
เมื่อ :08 มกราคม 2567 16:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2567 16:33

136.18 MB

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8380)

คู่มือปฏิบัติการงานสำรวจทาง - วัชรินทร์ วิทยกุล

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 20:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2567 16:27

8.38 MB

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 392 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8381)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง - วัชรินทร์ วิทยกุล

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 21:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2567 16:27

19.95 MB

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8394)

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 22:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 ธันวาคม 2566 09:11

9.88 MB

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8393)

คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 22:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 22:50

5.01 MB

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7726)

คู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มกราคม 2563 10:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 22:50

35.85 MB

โหลดแล้ว : 564 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,556 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7679)

5.10 MB

โหลดแล้ว : 855 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,697 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร - กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 21:20

24.85 MB

โหลดแล้ว : 1,296 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,166 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 8379)

การรังวัดภูมิประเทศ และงานก่อสร้าง - วัชรินทร์ วิทยกุล

(By : winwin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2566 20:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ธันวาคม 2566 21:00

14.23 MB

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8378)

Presentation Stay Cable by Freyssinet

(By : winwin)
เมื่อ :30 กันยายน 2566 14:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2566 11:40

36.01 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 45
คะแนน : 0