ไฟล์ที่พบ 8,089 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 54)

เอกสารประกอบการสอน วิชาการสำรวจเส้นทาง

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 22:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2565 22:26

4.97 MB

โหลดแล้ว : 553 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 3047)

เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : admin)
เมื่อ :04 เมษายน 2556 23:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2565 15:12

5.80 MB

โหลดแล้ว : 1,399 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 8281)

Structural Analysis - Skills for Practice - James H. Hanson

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:26

137.37 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8283)

Structural Analysis of Multi-Storey Buildings 2nd - Karoly Zalka

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

18.67 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8284)

Illustrated Design of Reinforced Concrete Buildings (Design of G+3 Storeyed Buildings + Earthquake Analysis & Design), 9th - S.R. Karve and V.L. Shah

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8234)

Highway Safety Analytics and Modeling - Dominique Lord, Xiao Qin and Srinivas Geedipally

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

11.55 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8233)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Engineering Mechanics Statics 336 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 มีนาคม 2565 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2565 15:31

53.71 MB

โหลดแล้ว : 701 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,924 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

9.49 MB

โหลดแล้ว : 557 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

134.05 MB

โหลดแล้ว : 1,479 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

50.58 MB

โหลดแล้ว : 1,433 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,642 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2565 10:46

22.25 MB

โหลดแล้ว : 1,816 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,013 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 7


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 14:10

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,534 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 1


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN) (ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว ขยายความ)

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มกราคม 2565 21:19

44.20 MB

โหลดแล้ว : 4,626 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,023 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 21


(รหัส 7298)

คู่มือการใช้โปรแกรม Tekla Structure เบื้องต้น

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2561 18:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 มกราคม 2565 21:49

18.16 MB

โหลดแล้ว : 1,074 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,808 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 1,032 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,617 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 877 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8196)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8195)

4.84 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8194)

5.65 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0