ไฟล์ที่พบ 8,117 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8317)

10.68 MB

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8314)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Computer Programming 399 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 กันยายน 2565 14:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2565 18:15

28.93 MB

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 893 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6026)

คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:19
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:35

6.48 MB

โหลดแล้ว : 492 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,888 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 2910)

คอนกรีตเทคโนโลยี (TPI)

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 16:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:35

3.00 MB

โหลดแล้ว : 856 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 5275)

Concrete Repair and Maintenance การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา by SCG

(By : thiprat)
เมื่อ :19 เมษายน 2559 07:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:34

21.45 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,993 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 8


(รหัส 6028)

Cement and Applications ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:33

7.42 MB

โหลดแล้ว : 1,817 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 13


(รหัส 6027)

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:33

5.71 MB

โหลดแล้ว : 1,763 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 10


(รหัส 2909)

คอนกรีตเทคโนโลยี Concrete Technology (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 16:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565 22:32

6.04 MB

โหลดแล้ว : 3,273 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,611 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 12


(รหัส 8306)

เอกสารการบรรยาย Critical Path Method for Construction Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2565 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฏาคม 2565 14:41

809.27 KB

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 550 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 1105)

222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion

(By : hephaestus)
เมื่อ :03 ตุลาคม 2555 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มิถุนายน 2565 09:54

472.55 KB..

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 742 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 54)

เอกสารประกอบการสอน วิชาการสำรวจเส้นทาง

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 22:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2565 22:26

4.97 MB

โหลดแล้ว : 627 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3047)

เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : admin)
เมื่อ :04 เมษายน 2556 23:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2565 15:12

5.80 MB

โหลดแล้ว : 1,475 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,620 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 8281)

Structural Analysis - Skills for Practice - James H. Hanson

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:26

137.37 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8283)

Structural Analysis of Multi-Storey Buildings 2nd - Karoly Zalka

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

18.67 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8284)

Illustrated Design of Reinforced Concrete Buildings (Design of G+3 Storeyed Buildings + Earthquake Analysis & Design), 9th - S.R. Karve and V.L. Shah

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 756 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8234)

Highway Safety Analytics and Modeling - Dominique Lord, Xiao Qin and Srinivas Geedipally

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

11.55 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8233)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Engineering Mechanics Statics 336 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 มีนาคม 2565 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2565 15:31

53.71 MB

โหลดแล้ว : 1,282 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,130 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

9.49 MB

โหลดแล้ว : 642 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

134.05 MB

โหลดแล้ว : 1,854 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,963 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2