ไฟล์ที่พบ 8,029 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ตุลาคม 2564 19:16

50.58 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,790 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 12:45

22.25 MB

โหลดแล้ว : 766 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 717 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,008 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8196)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 70 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8195)

4.84 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 70 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8194)

5.65 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 56 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8193)

6.58 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 65 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8192)

อุทกวิทยาทางวิศวกรรม - รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ดร.ทองเปลว และ ดร.วัชระ เสือดี

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 ตุลาคม 2564 19:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2564 20:05

246.45 KB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 63 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8191)

สถิติทางวิศวกรรม - รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 ตุลาคม 2564 19:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2564 20:04

7.05 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 83 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8190)

230.12 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 73 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8189)

6.83 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 65 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8188)

11.59 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 59 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2517)

Design Guidelines for Connections of Precast Structures under Seismic Actions

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 ธันวาคม 2555 20:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 23:27

1.39 MB..

โหลดแล้ว : 414 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,350 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 3398)

Stability of Buildings

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 ธันวาคม 2556 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 23:05

2.26 MB..

โหลดแล้ว : 264 ครั้ง
ดูแล้ว : 810 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3393)

Supervision of Concrete Construction Volume 2

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 ธันวาคม 2556 22:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 23:05

10.89 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 821 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 4253)

Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building (Equivalent Lateral force) using ETABS Metric Units - ACECOMS AIT

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2558 20:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 22:52

4.75 MB..

โหลดแล้ว : 374 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 4254)

Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building (Modal Response Spectra Analysis) using ETABS Metric Units - ACECOMS AIT

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2558 20:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 22:51

2.94 MB..

โหลดแล้ว : 331 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,110 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 4255)

Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building (Time History Analysis) using ETABS Metric Units - ACECOMS AIT

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2558 21:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 22:51

3.04 MB..

โหลดแล้ว : 355 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 6431)

Wind Loads - Guide to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10 - Kishor C. Mehta and William L. Coulbourne

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มกราคม 2560 12:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 22:45

3.01 MB..

โหลดแล้ว : 463 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2