ไฟล์ที่พบ 8,309 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8413)

กลศาสตร์ของวัสดุ - รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์

(By : winwin)
เมื่อ :08 มกราคม 2567 21:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2567 00:10

16.15 MB

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 844 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8520)

เอกสารคำสอนวิชา วิศวกรรมแผ่นดินไหวทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Earthquake Engineering)

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 กรกฏาคม 2567 14:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2567 23:27

29.92 MB

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3290)

เอกสารประกอบการสอน Numberical Methods for Civil Engineers (MATLAB)

(By : admin)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2556 09:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2567 14:00

4.28 MB

โหลดแล้ว : 298 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,819 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กรกฏาคม 2567 13:58

22.37 MB

โหลดแล้ว : 5,899 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,846 ครั้ง
ความคิดเห็น : 203
คะแนน : 79


(รหัส 2928)

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม Revit Architectural โดย อ.ปิยะบุญ นิลแก้ว

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 มีนาคม 2556 03:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มิถุนายน 2567 21:43

7.18 MB

โหลดแล้ว : 1,894 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 32
คะแนน : 22


(รหัส 8512)

คู่มือ โปรแกรมเทคล้า สตรัคเจอร์ 20 (TEKLA STRUCTURE 20)

(By : somsak)
เมื่อ :25 มิถุนายน 2567 21:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มิถุนายน 2567 21:41

25.17 MB

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8511)

คู่มือ MIDAS Civil 2011 ออกแบบสะพาน

(By : winwin)
เมื่อ :24 มิถุนายน 2567 18:33
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 21:43

22.13 MB

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 472 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8496)

การออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก (ฐานแผ่ + ฐานรากเข็ม 1 และ 2 ต้น)

(By : somsak)
เมื่อ :11 มิถุนายน 2567 22:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 21:03

3.54 MB

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1342)

คำศัพท์ช่าง ศัพท์วิศวกรรมโยธา

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2555 23:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 14:38

2.01 MB

โหลดแล้ว : 3,225 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,056 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 20


(รหัส 2945)

การบริหารสัญญา (Contract Management)

(By : hephaestus)
เมื่อ :07 มีนาคม 2556 09:00
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:20

13.87 MB

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2944)

การออกแบบอาคารอาคารใน ETAB 9 และ SAFE 12

(By : hephaestus)
เมื่อ :07 มีนาคม 2556 08:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:20

40.06 MB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,594 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 34)

condo 36 ชั้น cad file By narin50034

(By : narin50034)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 23:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:18

30.07 MB

โหลดแล้ว : 888 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 9


(รหัส 74)

Guide to Retaining Wall Design

(By : hephaestus)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 11:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:17

11.32 MB

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,480 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 99)

RC design WSD

(By : kaewgolf)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:16

3.22 MB

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,699 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 145)

Deisel Engine in Practice

(By : gnemrvc)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 03:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:15

7.65 MB

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,078 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 174)

Reinforced Concrete

(By : gnemrvc)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 15:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:14

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 272)

การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 14:59
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ :
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:14

16.86 MB..

โหลดแล้ว : 1,046 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,423 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 11


(รหัส 373)

Shell Spec Blast Resistant

(By : yotayota)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 20:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:13

512.50 KB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 376)

Blast Design

(By : yotayota)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 20:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:12

990.60 KB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,092 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 377)

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรม

(By : yotayota)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 21:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2567 00:12

12.76 MB

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1