ไฟล์ที่พบ 7,545 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 660 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7736)

ECO- AND GROUND BIO-ENGINEERING: THE USE OF VEGETATION TO IMPROVE SLOPE STABILITY

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 13:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 13:50

10.67 MB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 28 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 715 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,926 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2563 22:31

36.40 MB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 941 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,038 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2975)

คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย

(By : admin)
เมื่อ :19 มีนาคม 2556 21:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มกราคม 2563 09:54

8.62 MB

โหลดแล้ว : 859 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 11


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (1)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:50

39.29 MB

โหลดแล้ว : 1,303 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 445 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,746 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 3422)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.วิธีกำลัง ภาษาลาว

(By : admin)
เมื่อ :27 ธันวาคม 2556 19:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 มกราคม 2563 16:30

13.79 MB

โหลดแล้ว : 680 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,647 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 7


(รหัส 7298)

คู่มือการใช้โปรแกรม Tekla Structure เบื้องต้น

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2561 18:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

18.16 MB

โหลดแล้ว : 741 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,941 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 2


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

22.37 MB

โหลดแล้ว : 5,087 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 75


(รหัส 2729)

รายละเอียดการเสริมเหล็กและการจัดเหล็ก (ค.ส.ล.)

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

6.30 MB

โหลดแล้ว : 5,410 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 70


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

9.53 MB

โหลดแล้ว : 5,767 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,849 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 35


(รหัส 1321)

คู่มือการประมาณราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2555 01:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

3.26 MB

โหลดแล้ว : 5,807 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 87
คะแนน : 47


(รหัส 3888)

แบบตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC TYPICAL DRAWINGS)

(By : admin)
เมื่อ :11 สิงหาคม 2557 00:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

956.83 KB

โหลดแล้ว : 5,841 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,724 ครั้ง
ความคิดเห็น : 75
คะแนน : 41


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

1.40 MB

โหลดแล้ว : 6,027 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 92
คะแนน : 49


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 6,921 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 125
คะแนน : 60


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 7,921 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,981 ครั้ง
ความคิดเห็น : 192
คะแนน : 65