ไฟล์ที่พบ 7,940 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2564 22:26

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 4,963 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,905 ครั้ง
ความคิดเห็น : 67
คะแนน : 34


(รหัส 273)

Thailand Pipe Table (ตารางท่อ)

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2564 10:02

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,762 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 878)

Elements of Soil Mechanics 7th - Ian Smith

(By : hephaestus)
เมื่อ :22 กันยายน 2555 07:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 14:33

15.98 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 624 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 201)

Principal of Geotechnical Engineering - 5th- Braja M. Das

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 04:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 19:51

41.54 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 206)

Theoretical Foundation Engineering - Braja M. Das

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 05:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 19:49

7.91 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 636 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 4404)

Principles of Foundation Engineering 7th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2558 13:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 19:46

15.22 MB..

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,001 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 4796)

Principles of Geotechnical Engineering 5th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2558 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 13:58

42.19 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 643 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7116)

หนังสือโครงสร้างเหล็ก ASD/LRFD (ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 สิงหาคม 2560 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 10:59

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,893 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8088)

Earthquake Resistant Concrete Structures - George G. Penelis and Andreas J. Kappos

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 19:01

10.25 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8061)

โปรแกรม CvET_Frame version 1.00 (2564)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 มกราคม 2564 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 16:28

2.59 MB

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 749 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7206)

โปรแกรม CvET_Truss version 1.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 17:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 มกราคม 2564 22:22

6.19 MB

โหลดแล้ว : 1,084 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 11


(รหัส 2450)

Reinforced Concrete Design - A Practical Approach - Svetlana Brzev and John Pao

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2555 00:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 มกราคม 2564 15:35

59.41 MB..

โหลดแล้ว : 376 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 8


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 645 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,480 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 987 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,123 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:45

7.43 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 2,373 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3