ไฟล์ที่พบ 7,862 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8059)

9.51 MB

โหลดแล้ว : 415 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8056)

30.11 MB

โหลดแล้ว : 888 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,776 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,061 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7732)

TJ Frame 2D - ซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (16 Nodes / 50 Nodes > 500 Nodes)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มกราคม 2563 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:45

7.43 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 2,194 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,560 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 702 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,829 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8027)

Soil Mechanics Fundamentals (Imperial version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กันยายน 2563 13:28

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 216)

PCA Rectangular Concrete Tanks 5th - Javeed A. Munshi

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 23:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2563 23:36

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 251)

Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02 - Kishor C. Mehta and James M. Delahay

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 04:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2563 23:12

15.06 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 597 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,209 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 599 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 641 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7321)

20.78 MB

โหลดแล้ว : 1,328 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 7


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 1,858 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,166 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 4


(รหัส 7929)

Shop drawing work (External drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 กรกฏาคม 2563 15:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 14:50

16.77 MB

โหลดแล้ว : 896 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,791 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 512 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0