ไฟล์ที่พบ 7,856 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 290 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8027)

Soil Mechanics Fundamentals (Imperial version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กันยายน 2563 13:28

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 216)

PCA Rectangular Concrete Tanks 5th - Javeed A. Munshi

(By : pskochai)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 23:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2563 23:36

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 710 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 251)

Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02 - Kishor C. Mehta and James M. Delahay

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 04:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2563 23:12

15.06 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 466 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 214 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 960 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 535 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 556 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7321)

20.78 MB

โหลดแล้ว : 1,221 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,807 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 7


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 1,693 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 7929)

Shop drawing work (External drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 กรกฏาคม 2563 15:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 14:50

16.77 MB

โหลดแล้ว : 785 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 466 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 255 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,003 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7892)

Design of Timber Structures Volume 1 (Edition 2-2016) - Structural Aspects of Timber Construction - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:36

13.50 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 2896)

ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 23:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2563 15:05

9.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,529 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 27


(รหัส 13)

มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 สิงหาคม 2555 04:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:50

15.40 MB..

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 7


(รหัส 1364)

วิิิศวกรรมชายฝั่ง 2

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 13:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:36

59.28 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 1360)

วิิศวกรรมชายฝั่ง1

(By : narong14981)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2555 12:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2563 21:34

26.95 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0