ไฟล์ที่พบ 8,168 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6501)

Precast Concrete Handbook

(By : raywat)
เมื่อ :06 กุมภาพันธ์ 2560 12:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2566 21:03

139.72 MB

โหลดแล้ว : 762 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,026 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 2730)

คู่มือการใช้โปรแกรม MICROFEAP II P1

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2566 13:12

12.92 MB

โหลดแล้ว : 382 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7116)

หนังสือโครงสร้างเหล็ก ASD/LRFD (ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 สิงหาคม 2560 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 สิงหาคม 2566 16:05

11.05 MB

โหลดแล้ว : 470 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,893 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7347)

3.75 MB

โหลดแล้ว : 584 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,100 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7252)

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 มกราคม 2561 18:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 สิงหาคม 2566 11:06

11.58 MB

โหลดแล้ว : 2,263 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,045 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2566 15:50

7.32 MB

โหลดแล้ว : 9,915 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 27


(รหัส 7407)

เอกสารการบรรยาย "การออกแบบสะพานต้านทานแผ่นดินไหว"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2561 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2566 15:27

8.03 MB

โหลดแล้ว : 652 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 11:26

9.53 MB

โหลดแล้ว : 10,795 ครั้ง
ดูแล้ว : 46,762 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 38


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8361)

มาตรฐานสะพาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

5.66 MB

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2566 22:13

1.25 MB

โหลดแล้ว : 700 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,982 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 4111)

การควบคุมงานอาคารสูง (อ.ชนันต์ แดงประไพ)

(By : admin)
เมื่อ :12 มีนาคม 2558 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มิถุนายน 2566 21:48

35.70 MB

โหลดแล้ว : 5,237 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,682 ครั้ง
ความคิดเห็น : 165
คะแนน : 61


(รหัส 8360)

9.60 MB

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8310)

ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมรถไฟ

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2565 11:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2566 20:40

3.67 MB

โหลดแล้ว : 295 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,580 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5392)

แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก

(By : thiprat)
เมื่อ :19 พฤษภาคม 2559 11:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 มีนาคม 2566 19:05

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,358 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8355)

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 มกราคม 2566 19:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2566 19:15

50.94 MB

โหลดแล้ว : 791 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,637 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 3873)

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

(By : admin)
เมื่อ :09 สิงหาคม 2557 01:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2566 19:12

1.84 MB

โหลดแล้ว : 1,409 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 8


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 453 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 351 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0