ไฟล์ที่พบ 349 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8302)

3.53 MB

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8301)

4.04 MB

โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
ดูแล้ว : 766 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8289)

1.57 MB

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 335 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8288)

วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 เมษายน 2565 14:49

8.56 MB

โหลดแล้ว : 277 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8287)

7.56 MB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,099 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8286)

4.33 MB

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8233)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Engineering Mechanics Statics 336 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 มีนาคม 2565 16:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มีนาคม 2565 15:31

53.71 MB

โหลดแล้ว : 861 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8232)

6.54 MB

โหลดแล้ว : 881 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8231)

22.22 MB

โหลดแล้ว : 954 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 3,012 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

50.58 MB

โหลดแล้ว : 1,537 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2565 10:46

22.25 MB

โหลดแล้ว : 1,876 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 7


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 711 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,899 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 918 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

134.05 MB

โหลดแล้ว : 1,592 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 8185)

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D (2015) ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drafting)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:31

13.85 MB

โหลดแล้ว : 2,647 ครั้ง
ดูแล้ว : 26,941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 7


(รหัส 8184)

คู่มือ โปรแกรม DRMK FOUNDATION V.1.1.0 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2564 17:50

1.87 MB

โหลดแล้ว : 366 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,087 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2565 16:48

9.49 MB

โหลดแล้ว : 577 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,799 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 1,299 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2