ไฟล์ที่พบ 273 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7714)

การวิเคราะห์อาคาร พิจารณาแรงด้านข้างด้วย ETABS

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2562 18:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562 18:01

8.98 MB

โหลดแล้ว : 382 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7713)

6.43 MB

โหลดแล้ว : 781 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,725 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7712)

40.44 MB

โหลดแล้ว : 367 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 863 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,022 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,642 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,551 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,260 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,004 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,657 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 609 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 650 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,669 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 538 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7693)

4.11 MB

โหลดแล้ว : 1,171 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,818 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7692)

SEI-ASCE 11-99 - Guideline for Structural Condition Assessment of Existing Buildings - American Society of Civil Engineers( ASCE)

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 กรกฏาคม 2562 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:02

14.66 MB..

โหลดแล้ว : 522 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7684)

474.11 KB

โหลดแล้ว : 316 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 375 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,744 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 301 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 297 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7677)

21.28 MB

โหลดแล้ว : 354 ครั้ง
ดูแล้ว : 950 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 368 ครั้ง
ดูแล้ว : 985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2