ไฟล์ที่พบ 342 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8232)

6.54 MB

โหลดแล้ว : 331 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8231)

22.22 MB

โหลดแล้ว : 368 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 2,122 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ตุลาคม 2564 19:16

50.58 MB

โหลดแล้ว : 874 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,673 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 12:45

22.25 MB

โหลดแล้ว : 1,331 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 6


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 563 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 684 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,585 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 17:08

134.05 MB

โหลดแล้ว : 973 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,086 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 8185)

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D (2015) ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drafting)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:31

13.85 MB

โหลดแล้ว : 1,887 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,961 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 6


(รหัส 8184)

คู่มือ โปรแกรม DRMK FOUNDATION V.1.1.0 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2564 17:50

1.87 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:23

9.49 MB

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 985 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,865 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2564 16:02

24.85 MB

โหลดแล้ว : 599 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 839 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,986 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8139)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 เมษายน 2564 22:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2564 20:32

50.74 MB

โหลดแล้ว : 992 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,009 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 310 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 792 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 448 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1