ไฟล์ที่พบ 312 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8054)

กรณีศึกษาการวิบัติของอาคารในประเทศไทย (พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2557)

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กันยายน 2563 18:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2563 18:34

15.44 MB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 943 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,054 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 522 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 766 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7936)

25.13 MB

โหลดแล้ว : 672 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 527 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 547 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 496 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,982 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7932)

64.46 MB

โหลดแล้ว : 430 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7931)

14.97 MB

โหลดแล้ว : 434 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 1,678 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,041 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 7929)

Shop drawing work (External drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 กรกฏาคม 2563 15:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 14:50

16.77 MB

โหลดแล้ว : 777 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 741 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,698 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7927)

ปฐพีกลศาสตร์ ภาคการทดลอง (เล่มที่ 1) อ.สำราญ ยอดอุปถัมภ์

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 13:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 13:53

14.37 MB

โหลดแล้ว : 462 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 249 ครั้ง
ดูแล้ว : 990 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 579 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 440 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,202 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,569 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,305 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,805 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7743)

เครื่องจักรกลงานไฟฟ้า 1

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 23:08

510.53 KB

โหลดแล้ว : 242 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0