ไฟล์ที่พบ 382 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8456)

29.73 MB

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8415)

3.90 MB

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8370)

13.35 MB

โหลดแล้ว : 600 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,749 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 8369)

4.35 MB

โหลดแล้ว : 425 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8368)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AutoRC Version 2.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2566 13:12

17.55 MB

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8367)

6.80 MB

โหลดแล้ว : 370 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,991 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8366)

20.21 MB

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,712 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8365)

21.44 MB

โหลดแล้ว : 179 ครั้ง
ดูแล้ว : 783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,074 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 699 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8361)

มาตรฐานสะพาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

5.66 MB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8360)

9.60 MB

โหลดแล้ว : 355 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8359)

50.91 MB

โหลดแล้ว : 535 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,667 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8358)

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มีนาคม 2566 20:35

7.51 MB

โหลดแล้ว : 1,708 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,861 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 8355)

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 มกราคม 2566 19:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2566 19:15

50.94 MB

โหลดแล้ว : 946 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,867 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 8354)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Mitrphol Danchang Packing Station

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:40

2.08 MB

โหลดแล้ว : 527 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 404 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,574 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8352)

37.74 MB

โหลดแล้ว : 746 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8351)

15.98 MB

โหลดแล้ว : 1,081 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,132 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8350)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 838 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0