ไฟล์ที่พบ 76 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7052)

1.81 MB..

โหลดแล้ว : 320 ครั้ง
ดูแล้ว : 716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7051)

ETABS 2016 - Steel Frame Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:04

4.74 MB..

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 559 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 7050)

ETABS 2016 - Composite Column Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:03

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7049)

ETABS 2016 - Composite Beam Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:02

4.80 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7048)

ETABS 2016 - Concrete Frame Design Manual (ACI 318-08 & IBC 2009)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:00

1.37 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7047)

ETABS 2016 - Concrete Frame Design Manual (ACI 318-14)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:59

4.45 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7046)

ETABS 2016 - Shear Wall Design Manual (ACI 318-14)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:56

3.94 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7045)

ETABS 2016 - Lateral Loads Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:55

4.86 MB..

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 888 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7044)

ETABS 2016 - Post-Tensioned Slab Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:53

9.89 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7043)

ETABS 2016 - Reinforced Slab Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:52

8.13 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 468 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7042)

ETABS 2016 - Introductory Tutorial - Parts I & II

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:50

7.62 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7041)

ETABS 2016 - Users Guide

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:48

5.09 MB..

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 428 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6658)

CSI Analysis Reference Manual For SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge (2011)

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:52

1.80 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6657)

Automated Lateral Loads Manual for ETABS

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:50

449.74 KB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6656)

ETABS Section Designer Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:48

1.72 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6655)

ETABS Steel Frame Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:45

3.63 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6654)

ETABS 2015 CSi Analysis Reference Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:42

6.49 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6653)

ETABS 2015 Introductory Tutorial - Parts I & II

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:39

8.15 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6652)

ETABS Version 8 - Concrete Shear Wall Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:36

3.18 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6651)

ETABS Version 8 - Concrete Frame Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:34

4.68 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0