ไฟล์ที่พบ 8,168 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 14,080 ครั้ง
ดูแล้ว : 44,381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 158
คะแนน : 90


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 16,688 ครั้ง
ดูแล้ว : 54,211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 185
คะแนน : 82


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

22.37 MB

โหลดแล้ว : 5,810 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 203
คะแนน : 79


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 14,301 ครั้ง
ดูแล้ว : 46,210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 181
คะแนน : 77


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 11,451 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 157
คะแนน : 74


(รหัส 2729)

รายละเอียดการเสริมเหล็กและการจัดเหล็ก (ค.ส.ล.)

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

6.30 MB

โหลดแล้ว : 7,111 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,029 ครั้ง
ความคิดเห็น : 109
คะแนน : 72


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2564 22:38

20.58 MB

โหลดแล้ว : 12,130 ครั้ง
ดูแล้ว : 49,303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 71


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 10,103 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,405 ครั้ง
ความคิดเห็น : 197
คะแนน : 68


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 9,448 ครั้ง
ดูแล้ว : 29,929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 110
คะแนน : 63


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 15,668 ครั้ง
ดูแล้ว : 49,965 ครั้ง
ความคิดเห็น : 151
คะแนน : 62


(รหัส 4111)

การควบคุมงานอาคารสูง (อ.ชนันต์ แดงประไพ)

(By : admin)
เมื่อ :12 มีนาคม 2558 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มิถุนายน 2566 21:48

35.70 MB

โหลดแล้ว : 5,237 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,681 ครั้ง
ความคิดเห็น : 165
คะแนน : 61


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 9,700 ครั้ง
ดูแล้ว : 29,186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 134
คะแนน : 61


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

1.40 MB

โหลดแล้ว : 9,216 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,702 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 51


(รหัส 3210)

RC & Steel roof design (WSD & ASD)

(By : kaewgolf)
เมื่อ :06 สิงหาคม 2556 06:50

6.74 MB

โหลดแล้ว : 6,112 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 121
คะแนน : 49


(รหัส 1499)

คู่มือการใช้ MS Project 2007 สำหรับบริหารและควบคุมโครงการ (ผศ.ยุทธนา)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:35

30.80 MB..

โหลดแล้ว : 4,296 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 122
คะแนน : 49


(รหัส 1321)

คู่มือการประมาณราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2555 01:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

3.26 MB

โหลดแล้ว : 7,539 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 95
คะแนน : 49


(รหัส 3929)

คู่มือการวางแผนและจัดการต้นทุนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม MICROSOFT PROJECT 2010

(By : admin)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2557 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:37

40.79 MB..

โหลดแล้ว : 5,643 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,491 ครั้ง
ความคิดเห็น : 145
คะแนน : 48


(รหัส 5023)

33.46 MB

โหลดแล้ว : 6,001 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 109
คะแนน : 46


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 7,858 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,799 ครั้ง
ความคิดเห็น : 169
คะแนน : 46


(รหัส 19)

การวางแผนงานก่อสร้าง Construction Planning

(By : hawara)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2560 14:20

32.30 MB

โหลดแล้ว : 5,542 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 88
คะแนน : 46