ไฟล์ที่พบ 236 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8428)

ACI REINFORCED CONCRETE DESIGN HANDBOOK A Companion to ACI 318-19 V3

(By : winwin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2567 21:21

12.36 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8427)

ACI REINFORCED CONCRETE DESIGN HANDBOOK A Companion to ACI 318-19 V2

(By : winwin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2567 21:20

80.92 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8426)

ACI REINFORCED CONCRETE DESIGN HANDBOOK A Companion to ACI 318-19 V1

(By : winwin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2567 21:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2567 21:21

109.02 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8353)

เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร Caterpillar Underground Mining Facility

(By : tumcivil)
เมื่อ :21 ธันวาคม 2565 22:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 22:39

1.76 MB

โหลดแล้ว : 404 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,574 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8253)

26.09 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 1,264 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 526 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,383 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8171)

AE RC Optimize v0.1.0

(By : ekaraj1)
เมื่อ :06 กรกฏาคม 2564 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กรกฏาคม 2564 14:55

38.77 KB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,092 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7940)

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,972 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,678 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7800)

Underground Gas Storage Facilities - Design and Implementation - Orin Flanigan

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:34

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,663 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7780)

24.55 MB..

โหลดแล้ว : 350 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7754)

ACI Formwork For Concrete 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:42

116.07 MB..

โหลดแล้ว : 410 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,344 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7751)

Stability of buildings Parts 1 and 2 - General Philosophy and Framed Bracing (May 2014)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:21

6.69 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,502 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7746)

Slender Reinforced Concrete Columns - ACI And Etabs Procedure - Hassan Hammami

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:56

6.47 MB..

โหลดแล้ว : 331 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7745)

The Deflection In Concrete Slabs And Beams - As Per ACI Code and Other References - Hassan Hammami

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:55

3.08 MB..

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7724)

ACI 318M-19: Building Code Requirements for Structural (SI Unit)

(By : raywat)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 13:49

13.72 MB

โหลดแล้ว : 1,183 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,051 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,795 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0