ไฟล์ที่พบ 233 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8253)

26.09 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 804 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8171)

AE RC Optimize v0.1.0

(By : ekaraj1)
เมื่อ :06 กรกฏาคม 2564 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กรกฏาคม 2564 14:55

38.77 KB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,029 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 780 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7940)

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7800)

Underground Gas Storage Facilities - Design and Implementation - Orin Flanigan

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:34

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7780)

24.55 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,953 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7754)

ACI Formwork For Concrete 8th

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:42

116.07 MB..

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,781 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7751)

Stability of buildings Parts 1 and 2 - General Philosophy and Framed Bracing (May 2014)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 00:21

6.69 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7746)

Slender Reinforced Concrete Columns - ACI And Etabs Procedure - Hassan Hammami

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:56

6.47 MB..

โหลดแล้ว : 264 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,720 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7745)

The Deflection In Concrete Slabs And Beams - As Per ACI Code and Other References - Hassan Hammami

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:55

3.08 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7724)

ACI 318M-19: Building Code Requirements for Structural (SI Unit)

(By : raywat)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 13:49

13.72 MB

โหลดแล้ว : 825 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7708)

เอกสารประกอบ ABC-Analysis of Bearing Capacity.pptx

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:56

1.17 MB

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7682)

20.18 MB..

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7681)

ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-19)

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 มิถุนายน 2562 17:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กรกฏาคม 2562 04:00

9.56 MB..

โหลดแล้ว : 600 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7671)

ACI 336.3R-93 (Reapproved 2006) - Design and Construction Design and Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 13:33

867.37 KB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0