ไฟล์ที่พบ 135 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 538 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7604)

Design Engineer’s Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:31

19.29 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 480 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 350 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7594)

Plane and Geodetic Surveying

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:40

2.40 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 261 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7106)

Detail in Contemporary Concrete Architecture - David Phillips and Megumi Yamashita

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:45

67.23 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 466 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7078)

Details in Contemporary Architecture - Christine Killory and René Davids

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 กรกฏาคม 2560 01:09

73.09 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6988)

Architects Facade Manual Products and systems Details Solutions

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 21:23

17.98 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6971)

FassadenFacades - Best of Detail - Christian Schittich

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2560 03:55

40.24 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6890)

G 1.4-2006 - Guidelines for Design Details - AASHTO & NSBA Steel Bridge Collaboration

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤษภาคม 2560 00:51

2.27 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6889)

1.48 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 456 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6887)

332.15 KB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6855)

Detailing for Steel Construction 3rd - American Institute of Steel Construction (AISC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2560 00:09

13.33 MB..

โหลดแล้ว : 369 ครั้ง
ดูแล้ว : 851 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 6


(รหัส 6738)

Time-Saver Standards for Site Construction Details Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 เมษายน 2560 15:50

122.29 MB..

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 506 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6735)

Standard Structural Details Manual for Upgrading Projects 9th (2002)

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 เมษายน 2560 13:07

22.83 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 672 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 6586)

STRUCTURES DETAILING MANUAL VOLUME 2 (2014) - FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2560 02:18

8.98 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6544)

DETAIL Practice Plaster, Render, Paint and Coatings - Details Products Case studies

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 19:04

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6543)

Detail in Contemporary Office Design - Drew Plunkett and Olga Reid

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 19:00

36.56 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6536)

NCHRP REPORT 645 - Blast-Resistant Highway Bridges - Design and Detailing Guidelines

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 13:33

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1