ไฟล์ที่พบ 7,507 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 9,722 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,058 ครั้ง
ความคิดเห็น : 162
คะแนน : 73


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 9,373 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 174
คะแนน : 73


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 8,639 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 141
คะแนน : 82


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34

20.58 MB..

โหลดแล้ว : 8,581 ครั้ง
ดูแล้ว : 31,978 ครั้ง
ความคิดเห็น : 190
คะแนน : 65


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 7,596 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 138
คะแนน : 55


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 7,485 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 144
คะแนน : 70


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ธันวาคม 2561 00:18

20.15 MB..

โหลดแล้ว : 7,327 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 186
คะแนน : 65


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

13.14 MB..

โหลดแล้ว : 6,606 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,992 ครั้ง
ความคิดเห็น : 124
คะแนน : 60


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 6,158 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 62


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 6,034 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,643 ครั้ง
ความคิดเห็น : 43
คะแนน : 25


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 5,955 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 35


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2556 00:19

1.40 MB..

โหลดแล้ว : 5,776 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 91
คะแนน : 48


(รหัส 3888)

956.83 KB..

โหลดแล้ว : 5,661 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 74
คะแนน : 41


(รหัส 1321)

3.26 MB..

โหลดแล้ว : 5,608 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,001 ครั้ง
ความคิดเห็น : 86
คะแนน : 47


(รหัส 2729)

รายละเอียดการเสริมเหล็กและการจัดเหล็ก (ค.ส.ล.)

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 เมษายน 2560 09:37

6.30 MB..

โหลดแล้ว : 5,193 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 70


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 10:14

9.53 MB..

โหลดแล้ว : 5,187 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 53
คะแนน : 35


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:44

22.37 MB..

โหลดแล้ว : 4,978 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 74


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 4,720 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,076 ครั้ง
ความคิดเห็น : 153
คะแนน : 42


(รหัส 3210)

RC & Steel roof design (WSD & ASD)

(By : kaewgolf)
เมื่อ :06 สิงหาคม 2556 06:50

6.74 MB

โหลดแล้ว : 4,401 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 117
คะแนน : 48


(รหัส 19)

การวางแผนงานก่อสร้าง Construction Planning

(By : hawara)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2560 14:20

32.30 MB

โหลดแล้ว : 4,376 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,061 ครั้ง
ความคิดเห็น : 86
คะแนน : 43