ไฟล์ที่พบ 8,298 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 17,367 ครั้ง
ดูแล้ว : 57,941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 189
คะแนน : 82


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 17,086 ครั้ง
ดูแล้ว : 56,837 ครั้ง
ความคิดเห็น : 152
คะแนน : 63


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 14,857 ครั้ง
ดูแล้ว : 49,394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 184
คะแนน : 77


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 14,557 ครั้ง
ดูแล้ว : 47,115 ครั้ง
ความคิดเห็น : 160
คะแนน : 90


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2564 22:38

20.58 MB

โหลดแล้ว : 12,482 ครั้ง
ดูแล้ว : 51,393 ครั้ง
ความคิดเห็น : 202
คะแนน : 71


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 11,899 ครั้ง
ดูแล้ว : 37,455 ครั้ง
ความคิดเห็น : 159
คะแนน : 74


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 11,759 ครั้ง
ดูแล้ว : 59,005 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 6


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 11:26

9.53 MB

โหลดแล้ว : 11,274 ครั้ง
ดูแล้ว : 50,185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 38


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 11,189 ครั้ง
ดูแล้ว : 60,877 ครั้ง
ความคิดเห็น : 90
คะแนน : 29


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า เล่มเหลือง Edition 2)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2567 17:18

20.15 MB

โหลดแล้ว : 10,756 ครั้ง
ดูแล้ว : 43,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 197
คะแนน : 69


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2566 15:50

7.32 MB

โหลดแล้ว : 10,237 ครั้ง
ดูแล้ว : 40,142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 28


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 9,967 ครั้ง
ดูแล้ว : 33,155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 111
คะแนน : 63


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 9,931 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 134
คะแนน : 61


(รหัส 7663)

Spreadsheet สำหรับหาแรงในเสาเข็มเยื้องศูนย์ + ทั้งแรงแนวแกนและโมเมนต์ (อัพเดท 21-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2562 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2564 21:19

802.25 KB

โหลดแล้ว : 9,678 ครั้ง
ดูแล้ว : 53,929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 4


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

1.40 MB

โหลดแล้ว : 9,565 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 52


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 8,482 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 109
คะแนน : 37


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 09:44

6.54 MB

โหลดแล้ว : 8,238 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,998 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 4


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 8,116 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 169
คะแนน : 46


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 8,049 ครั้ง
ดูแล้ว : 45,271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 80
คะแนน : 27


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 7,769 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 7