ไฟล์ที่พบ 7,484 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 9,261 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 160
คะแนน : 73


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 8,831 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 173
คะแนน : 73


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34

20.58 MB..

โหลดแล้ว : 8,238 ครั้ง
ดูแล้ว : 29,888 ครั้ง
ความคิดเห็น : 190
คะแนน : 65


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 8,196 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 140
คะแนน : 82


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 7,051 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,641 ครั้ง
ความคิดเห็น : 144
คะแนน : 70


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ธันวาคม 2561 00:18

20.15 MB..

โหลดแล้ว : 7,008 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 185
คะแนน : 64


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 6,958 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 135
คะแนน : 55


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

13.14 MB..

โหลดแล้ว : 6,298 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 121
คะแนน : 59


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 5,751 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 61


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 5,631 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 39
คะแนน : 25


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2556 00:19

1.40 MB..

โหลดแล้ว : 5,577 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 90
คะแนน : 48


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 5,534 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 97
คะแนน : 35


(รหัส 1321)

3.26 MB..

โหลดแล้ว : 5,445 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,214 ครั้ง
ความคิดเห็น : 80
คะแนน : 46


(รหัส 3888)

956.83 KB..

โหลดแล้ว : 5,439 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,451 ครั้ง
ความคิดเห็น : 74
คะแนน : 40


(รหัส 2729)

รายละเอียดการเสริมเหล็กและการจัดเหล็ก (ค.ส.ล.)

(By : admin)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2556 23:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 เมษายน 2560 09:37

6.30 MB..

โหลดแล้ว : 4,991 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,693 ครั้ง
ความคิดเห็น : 99
คะแนน : 67


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 10:14

9.53 MB..

โหลดแล้ว : 4,977 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 49
คะแนน : 34


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:44

22.37 MB..

โหลดแล้ว : 4,874 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,855 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 73


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 4,611 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 152
คะแนน : 42


(รหัส 19)

การวางแผนงานก่อสร้าง Construction Planning

(By : hawara)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2560 14:20

32.30 MB

โหลดแล้ว : 4,245 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 85
คะแนน : 43


(รหัส 3210)

RC & Steel roof design (WSD & ASD)

(By : kaewgolf)
เมื่อ :06 สิงหาคม 2556 06:50

6.74 MB

โหลดแล้ว : 4,241 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 117
คะแนน : 48