ไฟล์ที่พบ 114 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 1,161 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,966 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 2,061 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,091 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8022)

29.26 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7918)

Helical Piles - A Practical Guide to Design and Installation - Howard A. Perko

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 14:53

46.78 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,412 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7917)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7916)

4.38 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7889)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7887)

28.90 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7886)

34.49 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7789)

Design Guide for Pile Caps - Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:40

3.31 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,968 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 5,103 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 6


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 09:44

6.54 MB

โหลดแล้ว : 7,404 ครั้ง
ดูแล้ว : 33,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 3


(รหัส 7453)

การคำนวณหาความยาว sheet pile แบบสมดุลเเรง

(By : pithanp)
เมื่อ :01 ธันวาคม 2561 08:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 มิถุนายน 2564 19:28

564.78 KB

โหลดแล้ว : 1,397 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7403)

11.10 MB

โหลดแล้ว : 1,593 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6592)

Design of Axially Loaded Piles European Practice - F. De Cock and C. Legrand

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2560 10:42

25.19 MB..

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6583)

โปรแกรมตอกเสาเข็ม (TenBlowCount) ( Ver 1.0 )

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2560 10:02

1.12 MB

โหลดแล้ว : 1,791 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 11


(รหัส 6582)

เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2560 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2563 15:44

7.78 MB

โหลดแล้ว : 1,380 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 6492)

6.70 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6331)

1.87 MB..

โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,796 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2