ไฟล์ที่พบ 24 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7741)

Mini Workshop Revit Architecture Step by Step - Sport Arena

(By : theviewdesk)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

21.67 MB

โหลดแล้ว : 700 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 1,177 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 2,223 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 3


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,090 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6659)

SAP2000 Version 18 - CSiXRevit (Version 2016.1)

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2560 17:54

5.38 MB..

โหลดแล้ว : 323 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6391)

Instant Revit - A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk Revit 2018 - David Martin

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มกราคม 2560 00:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2560 14:10

23.03 MB..

โหลดแล้ว : 516 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6330)

Revit Architecture 2017 - Munir M. Hamad

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มกราคม 2560 16:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มกราคม 2560 16:41

21.21 MB..

โหลดแล้ว : 408 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,174 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6172)

Instant Revit - Commercial Drawing Using Autodesk Revit 2016 - David Martin

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 03:04

16.40 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,630 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6171)

Instant Revit - A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk Revit 2016 - David Martin

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 02:59

22.19 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6170)

Instant Revit - A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk Revit 2017 - David Martin

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 01:03

22.80 MB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,728 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6169)

44.19 MB..

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,753 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5343)

Mastering Autodesk Revit MEP 2015 - Don Bokmiller, Simon Whitbread and Dan Morrison

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2559 01:29

24.15 MB..

โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,009 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5313)

78.13 MB..

โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 4


(รหัส 5230)

RISA-Revit Link V2 - Users Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 มีนาคม 2559 21:10

952.60 KB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 5218)

CSiXRevit - SAP2000, ETABS and Revit Structure 2016 Data Exchange Documentation (Version 2016)

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 มีนาคม 2559 00:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2560 17:28

2.47 MB..

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5201)

Autodesk Revit Architecture 2016 No Experience Required - Eric Wing

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 มีนาคม 2559 20:27

88.91 MB..

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 5185)

Autodesk Revit Structure 2014 Fundamentals

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 มีนาคม 2559 20:42

4.83 MB..

โหลดแล้ว : 868 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,063 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 7


(รหัส 4927)

Autodesk Revit Architecture 2015 Essentials

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2558 02:56

49.46 MB..

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 4890)

Mastering Autodesk Revit MEP 2014 - Don Bokmiller, Simon Whitbread and Plamen Hristov

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2558 22:51

52.89 MB..

โหลดแล้ว : 184 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,882 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 4889)

Mastering Autodesk Revit Architecture 2015 - Eddy Krygiel and James Vandezande

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2558 22:41

31.26 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0