ไฟล์ที่พบ 41 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 1,549 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7591)

Handbook of Building Materials for Fire Protection

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:30

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7587)

An Introduction to Excel for Civil Engineers: From Engineering Theory to Excel Practice

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10

27.98 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 476 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 830 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,858 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 9


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 297 ครั้ง
ดูแล้ว : 677 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7206)

โปรแกรม CvET_Truss version 1.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 17:26

6.19 MB

โหลดแล้ว : 681 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 10


(รหัส 6948)

2.03 MB..

โหลดแล้ว : 338 ครั้ง
ดูแล้ว : 644 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 6700)

Construction Estimating Using Excel 2nd - Steven J. Peterson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:47

13.39 MB..

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 869 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 6520)

Mechanics of Materials - With Applications in Excel - Bichara B. Muvdi and Souhail Elhouar

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 22:25

35.00 MB..

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 852 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 6122)

Spreadsheet เพื่อออกแบบงานดึงท่อ HDD

(By : admin)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 10:30

289.50 KB

โหลดแล้ว : 615 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,218 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 4626)

Microsoft Excel 2010 - VBA and Macros

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กันยายน 2558 00:18

23.41 MB..

โหลดแล้ว : 582 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 8


(รหัส 4243)

Seismic Design of Bridges

(By : admin)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2558 08:32

1.64 MB

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 3460)

Excellence in Concrete Construction through Innovation

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2557 19:42

12.48 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3424)

Excel 2013 For Dummies

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2556 14:02

16.52 MB..

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 3205)

COMPARISON OF SLAB DESIGN BETWEEN BS 8110 AND EUROCODE 2 BY USING MICROSOFT EXCEL

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 สิงหาคม 2556 12:45

783.44 KB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3174)

Rectangular Panels with Triangularly Distributed Loads on Tank Walls (EXCEL)

(By : raywat)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2556 13:40

108.00 KB

โหลดแล้ว : 226 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3169)

Finite Element Structural Analysis on an Excel Spreadsheet.JPG

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 กรกฏาคม 2556 18:22

3.20 MB..

โหลดแล้ว : 457 ครั้ง
ดูแล้ว : 948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 3049)

User Guide to Excel - SPREADSHEETS FOR CONCRETE DESIGN TO BS 8110 and EC2

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 เมษายน 2556 01:26

7.33 MB..

โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,096 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4