ไฟล์ที่พบ 40 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7591)

Handbook of Building Materials for Fire Protection

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:30

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 36 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 48 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7587)

An Introduction to Excel for Civil Engineers: From Engineering Theory to Excel Practice

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 19:10

27.98 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 703 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,100 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7206)

โปรแกรม CvET_Truss version 1.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 17:26

6.19 MB

โหลดแล้ว : 637 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 9


(รหัส 6948)

2.03 MB..

โหลดแล้ว : 323 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 6700)

Construction Estimating Using Excel 2nd - Steven J. Peterson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:47

13.39 MB..

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 6520)

Mechanics of Materials - With Applications in Excel - Bichara B. Muvdi and Souhail Elhouar

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 22:25

35.00 MB..

โหลดแล้ว : 353 ครั้ง
ดูแล้ว : 632 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 6122)

Spreadsheet เพื่อออกแบบงานดึงท่อ HDD

(By : admin)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 10:30

289.50 KB

โหลดแล้ว : 545 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,011 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 4626)

Microsoft Excel 2010 - VBA and Macros

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กันยายน 2558 00:18

23.41 MB..

โหลดแล้ว : 551 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,040 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 8


(รหัส 4243)

Seismic Design of Bridges

(By : admin)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2558 08:32

1.64 MB

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 3460)

Excellence in Concrete Construction through Innovation

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2557 19:42

12.48 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3424)

Excel 2013 For Dummies

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2556 14:02

16.52 MB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 3205)

COMPARISON OF SLAB DESIGN BETWEEN BS 8110 AND EUROCODE 2 BY USING MICROSOFT EXCEL

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 สิงหาคม 2556 12:45

783.44 KB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3174)

Rectangular Panels with Triangularly Distributed Loads on Tank Walls (EXCEL)

(By : raywat)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2556 13:40

108.00 KB

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3169)

Finite Element Structural Analysis on an Excel Spreadsheet.JPG

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 กรกฏาคม 2556 18:22

3.20 MB..

โหลดแล้ว : 437 ครั้ง
ดูแล้ว : 777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 3049)

User Guide to Excel - SPREADSHEETS FOR CONCRETE DESIGN TO BS 8110 and EC2

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 เมษายน 2556 01:26

7.33 MB..

โหลดแล้ว : 472 ครั้ง
ดูแล้ว : 912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 2955)

Pile Group Analysis Program

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:26

705.39 KB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3