ไฟล์ที่พบ 495 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8415)

3.90 MB

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,490 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8306)

เอกสารการบรรยาย Critical Path Method for Construction Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2565 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฏาคม 2565 14:41

809.27 KB

โหลดแล้ว : 569 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,013 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 8298)

38.11 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,031 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8272)

Seismic Analysis and Design using the Endurance Time Method 2nd - Homayoon E. Estekanchi and Hassan A. Vafai

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 12:57
ดาวน์โหลดได้เฉพาะ : (สมาชิกทั่วไป)

29.67 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8260)

189.90 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 875 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8258)

76.40 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 824 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8167)

24.89 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,647 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8166)

25.01 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8098)

52.86 MB..

โหลดแล้ว : 186 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,373 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8024)

An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming - G. R. Liu and Y. T. Gu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:37

38.71 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 190 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7986)

Strip Method Design Handbook - A Hillerbork

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:24

8.83 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7985)

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7980)

311.86 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7979)

8.22 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7978)

23.02 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,214 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 14:10

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,704 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,818 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 1


(รหัส 7931)

14.97 MB

โหลดแล้ว : 639 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 3,563 ครั้ง
ดูแล้ว : 29,974 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 6