ไฟล์ที่พบ 492 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8272)

29.67 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8260)

189.90 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8258)

76.40 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 158 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8167)

24.89 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8166)

25.01 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8098)

52.86 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8024)

An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming - G. R. Liu and Y. T. Gu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:37

38.71 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 651 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 873 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7986)

Strip Method Design Handbook - A Hillerbork

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:24

8.83 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7985)

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 772 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7980)

311.86 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7979)

8.22 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 832 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7978)

23.02 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 739 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 14:10

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,534 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 1


(รหัส 7931)

14.97 MB

โหลดแล้ว : 568 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 2,216 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,138 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 6


(รหัส 7917)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 823 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0