ไฟล์ที่พบ 486 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8098)

52.86 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8024)

An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming - G. R. Liu and Y. T. Gu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:37

38.71 MB..

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7986)

Strip Method Design Handbook - A Hillerbork

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:24

8.83 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7985)

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7980)

311.86 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7979)

8.22 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7978)

23.02 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,261 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,793 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7931)

14.97 MB

โหลดแล้ว : 505 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,102 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7930)

METHOD STATEMENT FOR CONSTRUCTIONS STRUCTURE & ARCHITECH WORK

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2563 14:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2563 15:14

18.73 MB

โหลดแล้ว : 1,901 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 4


(รหัส 7917)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 419 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7819)

19.60 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7807)

Optimization Methods in Structural Design - Alan Rothwell

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 เมษายน 2563 00:51

4.52 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7803)

12.60 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7782)

4.70 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0