ไฟล์ที่พบ 300 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8363)

คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กรกฏาคม 2566 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

44.43 MB

โหลดแล้ว : 322 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,074 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8362)

คู่มือออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2566 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 09:24

12.58 MB

โหลดแล้ว : 699 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8357)

AISC 303-22 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

(By : raywat)
เมื่อ :07 กุมภาพันธ์ 2566 23:24

1.30 MB

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,243 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 855 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8241)

Design and Construction of Highway Bridges - K. S. Rakshit

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 02:57

28.98 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 817 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8240)

49.43 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 794 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8239)

29.15 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 737 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8238)

12.26 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8237)

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8236)

Risk-based Bridge Engineering - Khaled M. Mahmoud

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:33

180.64 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 667 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 672 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8232)

6.54 MB

โหลดแล้ว : 1,272 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,762 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,055 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,755 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,115 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 450 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1