ไฟล์ที่พบ 297 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8241)

Design and Construction of Highway Bridges - K. S. Rakshit

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 02:57

28.98 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8240)

49.43 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8239)

29.15 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8238)

12.26 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8237)

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8236)

Risk-based Bridge Engineering - Khaled M. Mahmoud

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:33

180.64 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8232)

6.54 MB

โหลดแล้ว : 1,004 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 285 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 380 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 984 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 817 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7967)

Bridge Substructure and Foundation Design - Petros P. Xanthakos

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:45

34.00 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 942 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7966)

Bridge Design - Concepts and Analysis - António Reis and José O. Pedro

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:44

27.60 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7959)

761.71 KB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 699 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0