ไฟล์ที่พบ 7,856 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.58 MB

โหลดแล้ว : 9,837 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 191
คะแนน : 68


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 10,973 ครั้ง
ดูแล้ว : 31,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 177
คะแนน : 74


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 8,433 ครั้ง
ดูแล้ว : 28,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 194
คะแนน : 66


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 11,491 ครั้ง
ดูแล้ว : 28,634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 172
คะแนน : 76


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 10,288 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,087 ครั้ง
ความคิดเห็น : 151
คะแนน : 85


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

9.53 MB

โหลดแล้ว : 7,128 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 35


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 9,496 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 144
คะแนน : 58


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 5,639 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 77
คะแนน : 27


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 7,197 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 46
คะแนน : 25


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 8,697 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,864 ครั้ง
ความคิดเห็น : 151
คะแนน : 73


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 7,836 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,932 ครั้ง
ความคิดเห็น : 128
คะแนน : 61


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 7,134 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 105
คะแนน : 63


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 3,715 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 64
คะแนน : 25


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 6,032 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 166
คะแนน : 44


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 4,100 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 17


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 6,786 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 105
คะแนน : 36


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2556 02:29

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 4,374 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 66
คะแนน : 34


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,327 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 3,188 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 5082)

89.82 MB

โหลดแล้ว : 3,742 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,095 ครั้ง
ความคิดเห็น : 55
คะแนน : 31