ไฟล์ที่พบ 8,029 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2564 22:38

20.58 MB

โหลดแล้ว : 10,871 ครั้ง
ดูแล้ว : 44,004 ครั้ง
ความคิดเห็น : 192
คะแนน : 71


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 13,809 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 178
คะแนน : 79


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 12,674 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,769 ครั้ง
ความคิดเห็น : 179
คะแนน : 74


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 7,569 ครั้ง
ดูแล้ว : 36,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 83
คะแนน : 29


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

9.53 MB

โหลดแล้ว : 8,985 ครั้ง
ดูแล้ว : 35,413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 70
คะแนน : 36


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 12,147 ครั้ง
ดูแล้ว : 35,391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 155
คะแนน : 88


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 11,883 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,643 ครั้ง
ความคิดเห็น : 147
คะแนน : 58


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 9,188 ครั้ง
ดูแล้ว : 32,687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 195
คะแนน : 67


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 8,404 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,896 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 27


(รหัส 7663)

Spreadsheet สำหรับหาแรงในเสาเข็มเยื้องศูนย์ + ทั้งแรงแนวแกนและโมเมนต์ (อัพเดท 21-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2562 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2564 21:19

802.25 KB

โหลดแล้ว : 5,800 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 4


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 6,000 ครั้ง
ดูแล้ว : 28,544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 17


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 9,897 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 154
คะแนน : 74


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 4,632 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 5,257 ครั้ง
ดูแล้ว : 26,384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 71
คะแนน : 26


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 5,056 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 5


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 8,767 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,858 ครั้ง
ความคิดเห็น : 132
คะแนน : 61


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2564 22:26

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 5,488 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,998 ครั้ง
ความคิดเห็น : 70
คะแนน : 36


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 8,149 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,731 ครั้ง
ความคิดเห็น : 108
คะแนน : 63


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

1.40 MB

โหลดแล้ว : 7,993 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,577 ครั้ง
ความคิดเห็น : 99
คะแนน : 50


(รหัส 5082)

89.82 MB

โหลดแล้ว : 4,689 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 31