ไฟล์ที่พบ 8,287 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 11,155 ครั้ง
ดูแล้ว : 60,518 ครั้ง
ความคิดเห็น : 90
คะแนน : 29


(รหัส 8230)

67.69 KB

โหลดแล้ว : 11,674 ครั้ง
ดูแล้ว : 58,306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 6


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 17,323 ครั้ง
ดูแล้ว : 57,711 ครั้ง
ความคิดเห็น : 189
คะแนน : 82


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 17,026 ครั้ง
ดูแล้ว : 56,379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 152
คะแนน : 63


(รหัส 7663)

Spreadsheet สำหรับหาแรงในเสาเข็มเยื้องศูนย์ + ทั้งแรงแนวแกนและโมเมนต์ (อัพเดท 21-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2562 18:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2564 21:19

802.25 KB

โหลดแล้ว : 9,624 ครั้ง
ดูแล้ว : 53,546 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 4


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2564 22:38

20.58 MB

โหลดแล้ว : 12,465 ครั้ง
ดูแล้ว : 51,278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 202
คะแนน : 71


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2566 11:26

9.53 MB

โหลดแล้ว : 11,253 ครั้ง
ดูแล้ว : 50,002 ครั้ง
ความคิดเห็น : 73
คะแนน : 38


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 14,833 ครั้ง
ดูแล้ว : 49,225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 184
คะแนน : 77


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 14,529 ครั้ง
ดูแล้ว : 46,968 ครั้ง
ความคิดเห็น : 160
คะแนน : 90


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 8,010 ครั้ง
ดูแล้ว : 44,961 ครั้ง
ความคิดเห็น : 80
คะแนน : 27


(รหัส 8185)

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D (2015) ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drafting)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564 09:31

13.85 MB

โหลดแล้ว : 4,372 ครั้ง
ดูแล้ว : 44,149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 8


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า เล่มเหลือง Edition 2)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2567 17:18

20.15 MB

โหลดแล้ว : 10,737 ครั้ง
ดูแล้ว : 42,985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 197
คะแนน : 69


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2566 15:50

7.32 MB

โหลดแล้ว : 10,220 ครั้ง
ดูแล้ว : 40,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 28


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 6,908 ครั้ง
ดูแล้ว : 39,700 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 6


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 7,681 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,991 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 7


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม หลายรูปแบบ (อัพเดท 27-04-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 09:44

6.54 MB

โหลดแล้ว : 8,198 ครั้ง
ดูแล้ว : 38,672 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 4


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2564 22:26

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 7,095 ครั้ง
ดูแล้ว : 37,332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 72
คะแนน : 36


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 11,876 ครั้ง
ดูแล้ว : 37,322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 159
คะแนน : 74


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 6,888 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 5


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 6,915 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 18