ไฟล์ที่พบ 7,862 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.58 MB

โหลดแล้ว : 10,168 ครั้ง
ดูแล้ว : 41,045 ครั้ง
ความคิดเห็น : 192
คะแนน : 69


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 11,717 ครั้ง
ดูแล้ว : 34,057 ครั้ง
ความคิดเห็น : 178
คะแนน : 74


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 12,223 ครั้ง
ดูแล้ว : 32,052 ครั้ง
ความคิดเห็น : 174
คะแนน : 77


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 11,077 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,984 ครั้ง
ความคิดเห็น : 154
คะแนน : 86


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

20.15 MB

โหลดแล้ว : 8,649 ครั้ง
ดูแล้ว : 29,946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 194
คะแนน : 67


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

9.53 MB

โหลดแล้ว : 7,801 ครั้ง
ดูแล้ว : 28,689 ครั้ง
ความคิดเห็น : 64
คะแนน : 36


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 10,177 ครั้ง
ดูแล้ว : 28,015 ครั้ง
ความคิดเห็น : 145
คะแนน : 58


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 6,192 ครั้ง
ดูแล้ว : 27,810 ครั้ง
ความคิดเห็น : 77
คะแนน : 27


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 7,771 ครั้ง
ดูแล้ว : 26,622 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 26


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 9,090 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,650 ครั้ง
ความคิดเห็น : 152
คะแนน : 74


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:04

13.14 MB

โหลดแล้ว : 8,149 ครั้ง
ดูแล้ว : 22,248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 128
คะแนน : 61


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 3,637 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 7,437 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,668 ครั้ง
ความคิดเห็น : 105
คะแนน : 63


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 4,170 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 67
คะแนน : 25


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 4,605 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 17


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 3,908 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 4


(รหัส 3166)

คู่มือ Autocad Civil 3D

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2556 02:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 กรกฏาคม 2556 02:29

10.98 MB..

โหลดแล้ว : 4,731 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 66
คะแนน : 34


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,818 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:09

1.40 MB

โหลดแล้ว : 7,320 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,030 ครั้ง
ความคิดเห็น : 97
คะแนน : 49


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 6,184 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 167
คะแนน : 44