ไฟล์ที่พบ 7,516 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34

20.58 MB..

โหลดแล้ว : 8,765 ครั้ง
ดูแล้ว : 33,139 ครั้ง
ความคิดเห็น : 190
คะแนน : 65


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 9,814 ครั้ง
ดูแล้ว : 25,332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 174
คะแนน : 73


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 10,206 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,057 ครั้ง
ความคิดเห็น : 165
คะแนน : 74


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 9,088 ครั้ง
ดูแล้ว : 22,139 ครั้ง
ความคิดเห็น : 143
คะแนน : 83


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ธันวาคม 2561 00:18

20.15 MB..

โหลดแล้ว : 7,433 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 186
คะแนน : 65


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 6,423 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,437 ครั้ง
ความคิดเห็น : 43
คะแนน : 25


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 7,879 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 138
คะแนน : 55


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 7,668 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 144
คะแนน : 71


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 4,234 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,004 ครั้ง
ความคิดเห็น : 71
คะแนน : 25


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

13.14 MB..

โหลดแล้ว : 6,744 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,720 ครั้ง
ความคิดเห็น : 125
คะแนน : 60


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 6,313 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 62


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 10:14

9.53 MB..

โหลดแล้ว : 5,549 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,576 ครั้ง
ความคิดเห็น : 55
คะแนน : 35


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 6,098 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 36


(รหัส 1240)

ร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง เล่ม 1 - 4

(By : admin)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2555 23:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2555 23:06

6.75 MB

โหลดแล้ว : 3,823 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,818 ครั้ง
ความคิดเห็น : 76
คะแนน : 36


(รหัส 1321)

3.26 MB..

โหลดแล้ว : 5,692 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 86
คะแนน : 47


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 4,770 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,285 ครั้ง
ความคิดเห็น : 153
คะแนน : 42


(รหัส 4111)

การควบคุมงานอาคารสูง (อ.ชนันต์ แดงประไพ)

(By : admin)
เมื่อ :12 มีนาคม 2558 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มีนาคม 2558 00:41

35.70 MB..

โหลดแล้ว : 3,779 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 160
คะแนน : 57


(รหัส 3888)

956.83 KB..

โหลดแล้ว : 5,730 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 74
คะแนน : 41


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 2,981 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,005 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 16


(รหัส 2926)

เอกสารการออกแบบสระว่ายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :02 มีนาคม 2556 00:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2556 00:19

1.40 MB..

โหลดแล้ว : 5,887 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,825 ครั้ง
ความคิดเห็น : 92
คะแนน : 48