ไฟล์ที่พบ 7,497 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4015)

คู่มือวิศวกรโยธา

(By : admin)
เมื่อ :03 ธันวาคม 2557 01:34

20.58 MB..

โหลดแล้ว : 8,407 ครั้ง
ดูแล้ว : 30,968 ครั้ง
ความคิดเห็น : 190
คะแนน : 65


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 9,014 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 173
คะแนน : 73


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 9,476 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 162
คะแนน : 73


(รหัส 1619)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. WSD (หนังสือเก่า)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 16:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ธันวาคม 2561 00:18

20.15 MB..

โหลดแล้ว : 7,108 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,393 ครั้ง
ความคิดเห็น : 185
คะแนน : 64


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 8,387 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 141
คะแนน : 82


(รหัส 6637)

เอกสารการสอน เรื่อง "การควบคุมงานก่อสร้าง"

(By : admin)
เมื่อ :09 มีนาคม 2560 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2560 10:32

7.21 MB

โหลดแล้ว : 5,797 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 40
คะแนน : 25


(รหัส 3953)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง SDM แต่งโดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 12:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:39

18.66 MB

โหลดแล้ว : 7,217 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,810 ครั้ง
ความคิดเห็น : 136
คะแนน : 55


(รหัส 3956)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

(By : admin)
เมื่อ :03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:36

6.96 MB

โหลดแล้ว : 7,211 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 144
คะแนน : 70


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

13.14 MB..

โหลดแล้ว : 6,439 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 122
คะแนน : 60


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 5,892 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 61


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 3,757 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 66
คะแนน : 25


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2560 10:14

9.53 MB..

โหลดแล้ว : 5,069 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 51
คะแนน : 35


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 5,672 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 99
คะแนน : 35


(รหัส 1240)

ร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง เล่ม 1 - 4

(By : admin)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2555 23:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2555 23:06

6.75 MB

โหลดแล้ว : 3,719 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,862 ครั้ง
ความคิดเห็น : 75
คะแนน : 35


(รหัส 2445)

Steel Roof Design

(By : kaewgolf)
เมื่อ :09 ธันวาคม 2555 18:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 22:14

1.41 MB

โหลดแล้ว : 4,653 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,832 ครั้ง
ความคิดเห็น : 153
คะแนน : 42


(รหัส 4111)

การควบคุมงานอาคารสูง (อ.ชนันต์ แดงประไพ)

(By : admin)
เมื่อ :12 มีนาคม 2558 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มีนาคม 2558 00:41

35.70 MB..

โหลดแล้ว : 3,667 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 158
คะแนน : 57


(รหัส 1321)

3.26 MB..

โหลดแล้ว : 5,518 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,586 ครั้ง
ความคิดเห็น : 86
คะแนน : 46


(รหัส 1517)

คู่มือการใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม (ผศ.สมลักษณ์)

(By : admin)
เมื่อ :09 พฤศจิกายน 2555 23:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:44

22.37 MB..

โหลดแล้ว : 4,917 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,068 ครั้ง
ความคิดเห็น : 199
คะแนน : 74


(รหัส 3210)

RC & Steel roof design (WSD & ASD)

(By : kaewgolf)
เมื่อ :06 สิงหาคม 2556 06:50

6.74 MB

โหลดแล้ว : 4,316 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,957 ครั้ง
ความคิดเห็น : 117
คะแนน : 48


(รหัส 3888)

956.83 KB..

โหลดแล้ว : 5,507 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 74
คะแนน : 40