ไฟล์ที่พบ 58 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7674)

Structural Wood Design (ASD & LRFD) 2nd - Abi Aghayere and Jason Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 17:31

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,423 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,682 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 186 ครั้ง
ดูแล้ว : 601 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 697 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,778 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7165)

Structural Steel Design - LRFD Approach 2nd - J. C. Smith

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:42

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 424 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,016 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7116)

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 693 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6556)

Highway Bridge Superstructure Engineering - LRFD Approaches to Design and Analysis - Narendra Taly

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:02

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
ดูแล้ว : 517 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6555)

2016 Interim Revisions - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 3rd (2010) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:57

38.29 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6554)

28.63 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6553)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 5th (2010) with 2010 Interim Revisions - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:44

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6552)

2015 Interim Revisions to AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications 2nd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:42

12.10 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6551)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications US Unit 4th Edition 2007

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:28

71.56 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6422)

11.66 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6319)

AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications 7th (2014) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 มกราคม 2560 19:20

105.91 MB..

โหลดแล้ว : 242 ครั้ง
ดูแล้ว : 670 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5828)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design 2nd (2011) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:34

4.68 MB..

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 468 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5827)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design (2009) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:33

8.10 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5601)

Bridge Design Manual (LRFD) - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 20:52

27.06 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5127)

41.99 MB..

โหลดแล้ว : 346 ครั้ง
ดูแล้ว : 924 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 7