ไฟล์ที่พบ 63 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 406 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,045 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 6,648 ครั้ง
ดูแล้ว : 33,594 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 7


(รหัส 7674)

Structural Wood Design (ASD & LRFD) 2nd - Abi Aghayere and Jason Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 17:31

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 2,628 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,496 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 990 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,223 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7165)

Structural Steel Design - LRFD Approach 2nd - J. C. Smith

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:42

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 494 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,015 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7116)

หนังสือโครงสร้างเหล็ก ASD/LRFD (ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 สิงหาคม 2560 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 10:59

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 285 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,734 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6556)

Highway Bridge Superstructure Engineering - LRFD Approaches to Design and Analysis - Narendra Taly

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:02

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,396 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6555)

2016 Interim Revisions - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 3rd (2010) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:57

38.29 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6554)

28.63 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6553)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 5th (2010) with 2010 Interim Revisions - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:44

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6552)

2015 Interim Revisions to AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications 2nd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:42

12.10 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6551)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications US Unit 4th Edition 2007

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:28

71.56 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6422)

11.66 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,099 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1