ไฟล์ที่พบ 60 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,584 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,057 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7674)

Structural Wood Design (ASD & LRFD) 2nd - Abi Aghayere and Jason Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 17:31

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 287 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,514 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,782 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 817 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 792 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,560 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7165)

Structural Steel Design - LRFD Approach 2nd - J. C. Smith

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:42

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 445 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7116)

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,243 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6556)

Highway Bridge Superstructure Engineering - LRFD Approaches to Design and Analysis - Narendra Taly

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:02

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 728 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6555)

2016 Interim Revisions - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 3rd (2010) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:57

38.29 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6554)

28.63 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6553)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 5th (2010) with 2010 Interim Revisions - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:44

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6552)

2015 Interim Revisions to AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications 2nd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:42

12.10 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6551)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications US Unit 4th Edition 2007

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:28

71.56 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6422)

11.66 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6319)

AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications 7th (2014) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 มกราคม 2560 19:20

105.91 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 994 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 5828)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design 2nd (2011) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:34

4.68 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5827)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design (2009) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:33

8.10 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 631 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1