ไฟล์ที่พบ 63 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 4,285 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,029 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7674)

Structural Wood Design (ASD & LRFD) 2nd - Abi Aghayere and Jason Vigil

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 พฤษภาคม 2562 17:31

9.55 MB..

โหลดแล้ว : 295 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,679 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,945 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,047 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
ดูแล้ว : 967 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 957 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 836 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7165)

Structural Steel Design - LRFD Approach 2nd - J. C. Smith

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:42

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 457 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7116)

หนังสือโครงสร้างเหล็ก ASD/LRFD (ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :09 สิงหาคม 2560 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 10:59

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,024 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6556)

Highway Bridge Superstructure Engineering - LRFD Approaches to Design and Analysis - Narendra Taly

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:02

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 215 ครั้ง
ดูแล้ว : 836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6555)

2016 Interim Revisions - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 3rd (2010) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:57

38.29 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6554)

28.63 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6553)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 5th (2010) with 2010 Interim Revisions - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:44

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6552)

2015 Interim Revisions to AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications 2nd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:42

12.10 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6551)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications US Unit 4th Edition 2007

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:28

71.56 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6422)

11.66 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1