ไฟล์ที่พบ 57 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 506 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,957 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7611)

Prestressed Concrete A Fundamental Approach

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 20:38

35.07 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 570 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,070 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7165)

Structural Steel Design - LRFD Approach 2nd - J. C. Smith

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:42

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 387 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7116)

11.05 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7011)

M23-50.01 Bridge Design Manual LRFD - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:35

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 160 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6556)

Highway Bridge Superstructure Engineering - LRFD Approaches to Design and Analysis - Narendra Taly

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:02

27.93 MB..

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6555)

2016 Interim Revisions - AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 3rd (2010) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:57

38.29 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6554)

28.63 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 165 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6553)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 5th (2010) with 2010 Interim Revisions - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 01:44

18.75 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6552)

2015 Interim Revisions to AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications 2nd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:42

12.10 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6551)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications US Unit 4th Edition 2007

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2560 23:28

71.56 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6422)

11.66 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6319)

AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications 7th (2014) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 มกราคม 2560 19:20

105.91 MB..

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5828)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design 2nd (2011) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:34

4.68 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5827)

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design (2009) - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2559 00:33

8.10 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5601)

Bridge Design Manual (LRFD) - Washington State Department of Transportation

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 20:52

27.06 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5127)

41.99 MB..

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 7


(รหัส 5095)

Steel Structures Design - ASD & LRFD - Alan Williams

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2558 03:43

4.19 MB..

โหลดแล้ว : 427 ครั้ง
ดูแล้ว : 643 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 6