ไฟล์ที่พบ 237 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8037)

Geotechnical Engineering Procedures for Foundation Design of Buildings and Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:16

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8033)

25.83 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8009)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:01

4.32 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 235 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8006)

Slope Stability, Retaining Walls, and Foundations

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 02:27

16.61 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8004)

9.35 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8003)

82.93 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8002)

68.17 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7973)

Basics of Foundation Design 2009 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:51

4.65 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7972)

Foundation Engineering Analysis and Design - An-Bin Huang and Hai-Sui Yu

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:51

25.67 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7971)

25.91 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7967)

Bridge Substructure and Foundation Design - Petros P. Xanthakos

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:45

34.00 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7939)

Structural Analysis 6th - Aslam Kassimali

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 สิงหาคม 2563 14:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563 22:47

37.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,110 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7922)

The Engineering of Foundations - Rodrigo Salgado

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:32

132.00 MB..

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7887)

28.90 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7886)

34.49 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7884)

116.01 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7883)

110.30 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 579 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7823)

Foundations & Concrete Work

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 00:44

30.83 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 585 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 575 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0