ไฟล์ที่พบ 225 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7922)

The Engineering of Foundations - Rodrigo Salgado

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:32

132.00 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7887)

28.90 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7886)

34.49 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 261 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7884)

116.01 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7883)

110.30 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7823)

Foundations & Concrete Work

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 00:44

30.83 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7811)

97.05 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7794)

14.65 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7730)

Foundation Systems for High-Rise Structures.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:13

26.76 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 491 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,679 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,386 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,814 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 7


(รหัส 7659)

351.3R-18 Report on Foundations for Dynamic Equipment.pdf

(By : raywat)
เมื่อ :15 เมษายน 2562 19:14

6.11 MB

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 992 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7590)

SOIL MECHANICS LABORATORY MANUAL

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:26

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7291)

Concrete Foundations for Turbine Generators: Analysis, Design, and Construction

(By : raywat)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2561 06:32

9.06 MB

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 726 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7258)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : javiss)
เมื่อ :17 มีนาคม 2561 23:44

4.87 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7236)

Concrete Technology for Cast in-Situ Foundations (CIRIA Report)

(By : javiss)
เมื่อ :03 มกราคม 2561 00:33

628.48 KB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2