ไฟล์ที่พบ 250 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8270)

27.53 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8256)

Concrete Gravity and Arch Dams on Rock Foundation

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 23:25

53.23 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 158 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8184)

คู่มือ โปรแกรม DRMK FOUNDATION V.1.1.0 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

(By : tumcivil)
เมื่อ :30 กันยายน 2564 17:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2564 17:50

1.87 MB

โหลดแล้ว : 366 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,087 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8149)

Foundation and Anchor Design Guide for Metal Building Systems - Alexander Newman

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:42

17.77 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 988 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,084 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8129)

Basics of Foundation Design 2011 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

8.91 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8127)

Shallow Foundations and Soil Constitutive Laws - Swami Saran

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

13.65 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 797 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8124)

Principles of Foundation Engineering 7th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:59

194.78 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 926 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8118)

Soil Mechanics and Foundation Engineering 2nd - P. Purushothama Raj

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:57

11.43 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 908 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8117)

Soil Mechanics and Foundation Engineering - P. Purushothama Raj

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:56

17.43 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 920 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8037)

Geotechnical Engineering Procedures for Foundation Design of Buildings and Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:16

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 879 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8033)

25.83 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 737 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8009)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:01

4.32 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 681 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8006)

Slope Stability, Retaining Walls, and Foundations

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 02:27

16.61 MB..

โหลดแล้ว : 233 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,079 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8004)

9.35 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 760 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8003)

82.93 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 936 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8002)

68.17 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 679 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0