ไฟล์ที่พบ 210 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7596)

Bridge Engineering Seismic Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:35

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 44 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7590)

SOIL MECHANICS LABORATORY MANUAL

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:26

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 54 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7291)

Concrete Foundations for Turbine Generators: Analysis, Design, and Construction

(By : raywat)
เมื่อ :14 มิถุนายน 2561 06:32

9.06 MB

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7258)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : javiss)
เมื่อ :17 มีนาคม 2561 23:44

4.87 MB..

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 471 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7236)

Concrete Technology for Cast in-Situ Foundations (CIRIA Report)

(By : javiss)
เมื่อ :03 มกราคม 2561 00:33

628.48 KB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 243 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7161)

Tall Building Foundation Design - Harry G. Poulos

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:33

56.11 MB..

โหลดแล้ว : 456 ครั้ง
ดูแล้ว : 733 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7075)

Shallow Foundations - Bearing Capacity and Settlement 3rd - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 กรกฏาคม 2560 23:06

24.56 MB..

โหลดแล้ว : 362 ครั้ง
ดูแล้ว : 618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 6948)

2.03 MB..

โหลดแล้ว : 323 ครั้ง
ดูแล้ว : 486 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 6909)

Civil Engineering - Foundations and Retaining Structures - Alan Williams

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 พฤษภาคม 2560 03:38

3.49 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6858)

Static Parameters of Beams on Elastic Foundation - J. J. Tuma and G. Alberti

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2560 01:21

614.43 KB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6836)

7.14 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 110 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6814)

Foundation on Expansive Soil - F. H. Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:33

9.34 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6806)

UFC 3-220-01A (2004) Deep Foundations - U.S. Army Corps of Engineers

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2560 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2560 01:17

3.89 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6753)

Design of Foundations for Dynamic Loads - American Society of Civil Engineering (ASCE)

(By : raywat)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 15:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2560 11:51

20.38 MB..

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 466 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6752)

Design of Foundations for Dynamic Loads - American Society of Civil Engineering (ASCE)

(By : raywat)
เมื่อ :26 เมษายน 2560 15:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2560 16:50

137.52 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 383 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6750)

16.45 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6740)

66.84 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6664)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Foundation

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:26

9.12 MB

โหลดแล้ว : 1,069 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,645 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 6588)

Foundation Engineering in Difficult Ground - F. G. Bell

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2560 02:27

11.91 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6587)

A Short Course in Foundation Engineering - N. E. Simons and B. K. Menzies

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2560 02:21

5.30 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2