ไฟล์ที่พบ 5,682 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8300)

Structural Analysis (Volume II) 3rd - P. Perumal and R. Vaidyanathan

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 02:10

210.96 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8299)

Structural Analysis (Volume I) 3rd - P. Perumal and R. Vaidyanathan

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 02:09

182.21 MB..

โหลดแล้ว : 227 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,005 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8298)

38.11 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 742 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8297)

6.58 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8296)

Building Maintenance Technology - Lee How Son and George C. S. Yuen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:12

29.58 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8295)

Building Technology 5th - Ivor H. Seeley

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:11

58.64 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8294)

17.52 MB..

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,079 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8293)

27.55 MB..

โหลดแล้ว : 203 ครั้ง
ดูแล้ว : 886 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8292)

97.56 MB..

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8291)

25.06 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,046 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8290)

6.16 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8285)

Design of Concrete Structures 16th - David Darwin and Charles W. Dolan

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:25

62.97 MB..

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8284)

Illustrated Design of Reinforced Concrete Buildings (Design of G+3 Storeyed Buildings + Earthquake Analysis & Design), 9th - S.R. Karve and V.L. Shah

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 242 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8283)

Structural Analysis of Multi-Storey Buildings 2nd - Karoly Zalka

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

18.67 MB..

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8282)

Structural Analysis 10th (SI Unit) - R. C. Hibbeler

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:09

62.78 MB..

โหลดแล้ว : 352 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8281)

Structural Analysis - Skills for Practice - James H. Hanson

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:26

137.37 MB..

โหลดแล้ว : 232 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,002 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8280)

Introduction to Structural Analysis - Debabrata Podder and Santanu Chatterjee

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:15

24.50 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8279)

53.48 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 627 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8278)

Thin shell Concrete Structures 2nd - David P. Billington

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:13

10.10 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 754 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8277)

24.09 MB..

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0