ไฟล์ที่พบ 5,682 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8300)

Structural Analysis (Volume II) 3rd - P. Perumal and R. Vaidyanathan

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 02:10

210.96 MB..

โหลดแล้ว : 304 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8299)

Structural Analysis (Volume I) 3rd - P. Perumal and R. Vaidyanathan

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 02:09

182.21 MB..

โหลดแล้ว : 255 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8298)

38.11 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 972 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8297)

6.58 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8296)

Building Maintenance Technology - Lee How Son and George C. S. Yuen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:12

29.58 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8295)

Building Technology 5th - Ivor H. Seeley

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:11

58.64 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,002 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8294)

17.52 MB..

โหลดแล้ว : 296 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8293)

27.55 MB..

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,158 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8292)

97.56 MB..

โหลดแล้ว : 308 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,373 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8291)

25.06 MB..

โหลดแล้ว : 352 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8290)

6.16 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 762 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8285)

Design of Concrete Structures 16th - David Darwin and Charles W. Dolan

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:25

62.97 MB..

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8284)

Illustrated Design of Reinforced Concrete Buildings (Design of G+3 Storeyed Buildings + Earthquake Analysis & Design), 9th - S.R. Karve and V.L. Shah

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8283)

Structural Analysis of Multi-Storey Buildings 2nd - Karoly Zalka

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:25

18.67 MB..

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,350 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8282)

Structural Analysis 10th (SI Unit) - R. C. Hibbeler

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:09

62.78 MB..

โหลดแล้ว : 403 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,632 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8281)

Structural Analysis - Skills for Practice - James H. Hanson

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 15:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2565 15:26

137.37 MB..

โหลดแล้ว : 256 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8280)

Introduction to Structural Analysis - Debabrata Podder and Santanu Chatterjee

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:15

24.50 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 734 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8279)

53.48 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 824 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8278)

Thin shell Concrete Structures 2nd - David P. Billington

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 14:13

10.10 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 935 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8277)

24.09 MB..

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0