ไฟล์ที่พบ 5,476 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8053)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 655 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8052)

19.81 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 468 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8047)

The Design Life of Structures - G. Somerville

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:36

12.05 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8046)

Reliability Analysis for Structural Design - Milan Holicky

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:35

1.49 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8042)

Port Designers Handbook - Recommendations and Guidelines - Carl A. Thoresen

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:49

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 363 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8040)

489.00 KB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8037)

Geotechnical Engineering Procedures for Foundation Design of Buildings and Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:16

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 351 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8036)

Rheological Fundamentals of Soil Mechanics - S.S. Vyalov

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:15

9.06 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8035)

Rock Dynamics and Geophysical Exploration

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:32

21.04 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0