ไฟล์ที่พบ 21 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8313)

FIDIC A Guide for Practitioners.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:55

2.22 MB

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 177 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8312)

FIDIC Golden Principles (2019).pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:52

285.69 KB

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8311)

FIDICYellow2017 FIDIC Yellow Book Condit.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :21 สิงหาคม 2565 11:48

1.60 MB

โหลดแล้ว : 16 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 4624)

Structural and Stress Analysis - Theories, Tutorials and Examples - Jianqiao Ye

(By : chang_noolek)
เมื่อ :14 กันยายน 2558 19:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 มีนาคม 2560 06:25

2.16 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 4013)

Design-of-structures-with-steel-roof-trusses

(By : chang_noolek)
เมื่อ :29 พฤศจิกายน 2557 00:09

16.06 MB

โหลดแล้ว : 420 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 3948)

Finite_Element_Procedures K.J.Bathe

(By : chang_noolek)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 10:02

12.15 MB

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3947)

HANDBOOK OF PETROLEUM REFINING PROCESSES

(By : chang_noolek)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 09:37

12.15 MB

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,047 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3946)

Nonlinear Finite Elements For Continua And Structures

(By : chang_noolek)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 09:15

2.58 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 883 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3943)

ASTM Standard Specifications Designation A

(By : chang_noolek)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2557 17:04

32.10 MB

โหลดแล้ว : 3 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,514 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3154)

Bridge Engineering: Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges Read

(By : chang_noolek)
เมื่อ :28 มิถุนายน 2556 13:55

8.78 MB

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,049 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 3081)

Eurocodes 3 and 4- Application to steel-concrete composite road bridges.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 15:50

2.75 MB

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 859 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 3080)

Eurocode 3 Part 1,2 - PrEN 1993-1-2-2002.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 15:47

1.85 MB

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 799 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3079)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 866 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3078)

1.70 MB

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3077)

Eurocode 1 Part 1,2 - prEN 1991-1-2-2002.pdf

(By : chang_noolek)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 15:41

328.07 KB

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3076)

673.25 KB

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 744 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3075)

Structural Analysis 3rd - Aslam Kassimali

(By : chang_noolek)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 15:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ตุลาคม 2558 01:56

17.82 MB..

โหลดแล้ว : 591 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10


(รหัส 1004)

Highway Engineering Handbook, 2nd Edition

(By : chang_noolek)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2555 00:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2555 21:05

8.25 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1003)

AASHTO Geometric Design for Highway and Streets 2001

(By : chang_noolek)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 23:58

26.83 MB

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 803)

Civil Engineering Bridge Vol.1: The Bridge Engineering Handbook 1-34 Ebook-Een

(By : chang_noolek)
เมื่อ :17 กันยายน 2555 20:50
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2555 19:06

61.35 MB

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 917 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0