ไฟล์ที่พบ 33 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3843)

Revit 01 of 29

(By : narong14981)
เมื่อ :30 กรกฏาคม 2557 23:21

8.88 MB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 3842)

Revit 01 of 29

(By : narong14981)
เมื่อ :30 กรกฏาคม 2557 23:17

8.88 MB

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 546 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3071)

(By : narong14981)
เมื่อ :01 พฤษภาคม 2556 20:21

24.11 MB

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3070)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 13:52

60.25 MB

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3069)

Standard_EURO.rar

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 13:13

60.25 MB

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3068)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 12:47

60.25 MB

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3067)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 11:35

60.25 MB

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2921)

โปรแกรมแปลงหน่วย

(By : narong14981)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2556 21:52

538.00 KB

โหลดแล้ว : 533 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 10


(รหัส 2898)

SACs for Offshore structure

(By : narong14981)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2556 22:08

8.77 MB

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 458 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2889)

Offshore wind turbine concept design

(By : narong14981)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 21:10

7.34 MB

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 2882)

Accidential Loading Design Concept

(By : narong14981)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 19:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2556 20:40

25.81 MB

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2856)

Robot spreadsheet calculator at glance

(By : narong14981)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2556 23:58

26.66 MB

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 1767)

Jacket Drawing

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 10:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:50

906.50 KB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 1766)

Design and Constructing Fixed Offshore Platforms

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:50

5.53 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1765)

Fixed Steel Offshore Structures:ISO

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 09:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:51

18.01 MB

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1741)

Part3 Top Side Installation

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:53

13.53 MB

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1740)

Part2 Jacket Leg Installation

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:55

2.24 MB

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1739)

Part1 Jacket Leg Launching

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:11
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:55

7.77 MB

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1678)

AFES Working with Strap V12

(By : narong14981)
เมื่อ :15 พฤศจิกายน 2555 14:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 17:00

1.40 MB

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 1677)

AFES Working with Staad Pro

(By : narong14981)
เมื่อ :15 พฤศจิกายน 2555 14:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 17:01

1.38 MB

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4