ไฟล์ที่พบ 33 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3843)

Revit 01 of 29

(By : narong14981)
เมื่อ :30 กรกฏาคม 2557 23:21

8.88 MB

โหลดแล้ว : 426 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 3842)

Revit 01 of 29

(By : narong14981)
เมื่อ :30 กรกฏาคม 2557 23:17

8.88 MB

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 723 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3071)

(By : narong14981)
เมื่อ :01 พฤษภาคม 2556 20:21

24.11 MB

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3070)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 13:52

60.25 MB

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3069)

Standard_EURO.rar

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 13:13

60.25 MB

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3068)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 12:47

60.25 MB

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3067)

EURO CODE

(By : narong14981)
เมื่อ :28 เมษายน 2556 11:35

60.25 MB

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2921)

โปรแกรมแปลงหน่วย

(By : narong14981)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2556 21:52

538.00 KB

โหลดแล้ว : 545 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 10


(รหัส 2898)

SACs for Offshore structure

(By : narong14981)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2556 22:08

8.77 MB

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2889)

Offshore wind turbine concept design

(By : narong14981)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 21:10

7.34 MB

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 2882)

Accidential Loading Design Concept

(By : narong14981)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 19:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2556 20:40

25.81 MB

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2856)

Robot spreadsheet calculator at glance

(By : narong14981)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2556 23:58

26.66 MB

โหลดแล้ว : 260 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,041 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4


(รหัส 1767)

Jacket Drawing

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 10:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:50

906.50 KB

โหลดแล้ว : 215 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,103 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 1766)

Design and Constructing Fixed Offshore Platforms

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 09:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:50

5.53 MB

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1765)

Fixed Steel Offshore Structures:ISO

(By : narong14981)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2555 09:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:51

18.01 MB

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1741)

Part3 Top Side Installation

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:53

13.53 MB

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 546 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1740)

Part2 Jacket Leg Installation

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:55

2.24 MB

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1739)

Part1 Jacket Leg Launching

(By : narong14981)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 21:11
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 16:55

7.77 MB

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 1678)

AFES Working with Strap V12

(By : narong14981)
เมื่อ :15 พฤศจิกายน 2555 14:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 17:00

1.40 MB

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 1677)

AFES Working with Staad Pro

(By : narong14981)
เมื่อ :15 พฤศจิกายน 2555 14:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2555 17:01

1.38 MB

โหลดแล้ว : 309 ครั้ง
ดูแล้ว : 907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 4